Humor

Tudományos humor, humoros tudomány

1997  · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

1997

1997. december

Móra Ferenc: A „mételyrendszer”.

fizika, mértékrendszerek

Kiűzetés a Paradicsomból.

matematika, nullával való osztás

1998

1998. január

A „Krokodilus”.

George Gamow Ernest Rutherford-paródiája.

fizika, Ernest Rutherford

1998. február

Sancho értekezése a módszerről.

természettudományos módszer, matematika, földrajz, csillagászat

1998. március

A szoftver házának fia.

A tábla házának fia című akkád vers aktualizált változata.

informatika, szoftverház, szoftverkészítés, szoftver-ergonómia, szoftvertesztelés

1998. április

Karinthy Frigyes: Új tudomány.

fizika, matematika, orvoslás

1998. május

Nemes Nagy Ágnes: Absztrakció.

élet, tudomány

1998. június

Lambrecht Kálmán: Herman Ottó és a vadgalambpör.

biológia, ornitológia, Herman Ottó, irodalom, Gyulai Pál, Lévay József

1998. július

Szily Kálmán: Chemiai-versemény.

kémia, periódusos rendszer

1998. augusztus

„Apollónk vagy te, Niels, egünk…”.

V. A. Fock verse Niels Bohrról.

fizika, Niels Bohr, Bohr-féle atommodell

1998. szeptember

G. B. Shaw: Pohárköszöntő Albert Einstein tiszteletére.

fizika, relativitáselmélet, klasszikus és relativisztikus mechanika

1998. október

Vekerdi László: Minerva és a tudományfejlődés.

tudományfejlődés, tudományos-technikai gondolkodás

1998. november

Zdenek Ryjácek, Bohdan Zelinka: A gráfelmélet himnusza.

matematika, gráfelmélet, Euler, Euler-féle gráf, a Königsbergi hidak problémája

1998. december

„Ó kémia? Fizika! Rapszódia!”.

Részlet Barta Sándor Igen című avantgárd színdarabjából.

természettudományos egyveleg

1999

1999. január

Karinthy Frigyes: Így írna Einstein Hacsek és Sajót.

Részlet Karinthy Így írnátok Ti »Hacsek és Sajó«-t című írásából.

fizika, relativitáselmélet

1999. február

Mikszáth Kálmán: A jelek mesterei.

tudományos absztrakció

1999. március

Paul Dirac: „A megvénülés randa kórság…”.

fizika, idő

1999. április

Robespierre és a villámhárító-pör.

fizika, villámhárító

1999. május

Neumann Jancsi, a „rettenetes”.

Neumann János testvérének visszaemlékezéseiből.

matematika

1999. június

Móra Ferenc: Az energia megmaradása.

fizika, termodinamika, energia-megmaradás

1999. július

Poor Grand Old Man.

matematika, Erdős Pál, számelmélet, prímszámok

1999. augusztus

Karinthy Frigyes: Pasteur vagy a tudományos film.

orvoslás, Pasteur, pasztőrözés, lépfene, veszettség stb.

1999. október

…is ember.

Tirczka Lóránt a Műegyetemi Zenekarról.

1999. november

Hubert Cremer: Carmina Mathematica.

(Válogatás)

matematika, pólusok, torlódási pont, konvergencia, epszilon, fizikai sor

1999. december

Örkény István: Matematika.

matematika, számolás, fizika, Albert Einstein

2000

2000. január

„…elmúlt a huszadik század, és azontúl simán ment a dolog…”.

Két részlet Stanislaw Lem Kiberiádá-jából.

matematika, fizika, informatika, biológia, földtörténet

2000. február

Shakespeare, Valéry, Einstein.

A görbült téridő felfedezése – új megvilágításban.

fizika, mechanika, elektrodinamika, görbült téridő, Ernst Mach, Maxwell, Albert Einstein

Sebastian Brant: A haszontalan könyvekről.

Részlet a Bolondok hajójá-ból.

2000. május

Két diákdal az ELTE-ről.

Kontra-fizikus nóta · Bölcsész epekedő.

fizika

2000. június

Oliver Gogarty: Vese Jánosról, aki nefritiszben halt meg.

orvoslás, vesegyulladás, nefritisz, albumin, urina, ödéma, kóma

2000. július–augusztus

Ernest Rutherford egy arcképének története.

Az első négy levél.

fizika, Ernest Rutherford, Pjotr Kapica, Niels Bohr

George Gamow: „És szólt a paraszt Newtonhoz szerényen…”.

fizika, gravitáció, Isaac Newton

2000. szeptember

Móra Ferenc: Tetrakontaoktaéderek.

matematika, geometria, sokoldalú szabáyos testek, tetraoktaéder, kémia, kristályformák

2000. október

A tárgymutató humora.

szakkönyv, tárgymutató

2000. november

Hommage à MATEMATIKA

„Nagy bolhák hátán kis bolhák…”.

August de Morgan.

matematika, végtelen sor, konvergencia

A UNIX, az echo parancs és a semmi.

informatika, Unix, echo parancs

2000. december

Hommage à FIZIKA

Leon Lederman: „Tömegtelen, töltéstelen, / Teljességgel mérettelen?”.

fizika, neutrínó

2001

2001. február

Tudós emberek dicsérete.

filozófia, Giordano Bruno, A hamvazószerdai lakoma

2001. március

Hommage à MEDICINA

„Dörzsölt kenőcsöt, három ténoszi / Foghagyma főt vetvén belé…”.

Részlet Arisztophanész Plutos című vígjátékából.

orvoslás

2001. április

Fizikus induló.

Eötvös Loránd Tudományegyetem.

fizika

2001. május

Egy modern angol társasági hölgy.

Részlet Thackeray Sznobok könyve címen publikált cikkgyűjteményéből.

orvoslás

A sokoldalúság vaksága.

specializálódás

2001. június

„A páratlan szám istennek tetsző”.

orvoslás, Aszklépiosz, Galénosz, Hippokratész

2001. július–augusztus

François Rabelais: Az ember, mint mikrokozmosz.

Részlet a Pantagruel harmadik könyvének IV. fejezetéből.

orvoslás, rendszerszemlélet, matematika, játékelmélet

2001. szeptember

Budai esték.

avagy egy ókori szerző figyelmeztetésének tanulságai.

matematika, törtek, arányok

2001. október

„Stercus et urina medici…”.

Részlet a Pantagruel-ből.

orvoslás, vizelet- és székletvizsgálat

2001. november

A párbaj.

orvoslás, fogászat, Barna Ignácz

2001. december

A tudományos kutatásra való alkalmasságunkról.

biológia, tudományos megfigyelés, Steven Pinker, főemlőskutatás

2002

2002. január

Panaszkodni jó.

fizika, üstökös-pályák, biológia, sejt, orvoslás, ortopédia, lőcsláb

2002. február

Barkochba.

matematika, műnyelv

2002. március

Punical phantasy.

A bambusz logarlőcs.

matematika, műszaki számítások, logarléc

2002. április

Nagy magyar találmányok.

Karinthy Frigyes bejegyzett szabadalmai a felfújható földgömbről.

földrajz, matematika, geometria

2002. május

„megvallom, titokban nem átallottam belekapni ebbe is, abba is”.

matematika, természetfilozófia, orvoslás, alkímia

2002. június

Egy kaptafára.

fizika, Albert Einstein

2002. július–augusztus

Válogatás a Műegyetem Vicinális Dugóhúzó című kiadványának 1927-es, 1936-os, 1974-es és 1982-es példányaiból


A Vicinális Dugóhúzó (1921).

technika, gépészkar

Hogyan készül a Vicinális Dugóhúzó? (1936).

technika, gépészkar

A technikus tragédiája (1927).

technika, gépészkar

A technikus és az ördög (1927).

technika, gépészkar, műszaki mechanika

Deltafi és Ennedike (1927).

Kis matematikai pornográfia az analízis paradicsomából.

matematika, analízis, differenciál- és integrálszámítás

Az oroszlán barlangjában (1927).

vagy tíz másodperc története.

matematika, ábrázoló geometria, transzformáció, Romsauer Lajos

Peri Feri (1927).

avagy a teljes görög ábécé áldozata.

Amorfizika alapelvei (1927).

(Amorf ízű értekezés)

fizika, tömegvonzás, Ohm törvénye

Dr. Tömb Szilárd postafőmérnök fejtegetései (1936).

A Műszaki Közlönyből.

technika, távíró, hírközlés

Egészségügyi papírok méretezése és szabványosítása (1936).

[Korai segédanyag az európai uniós szabványosítási törekvésekhez]

műszaki szabványosítás

Családi ellipszis (1937).

A kört ugyanis az idő vasfoga ellipszissé degenerálta.

geodézia, földmérés

A Maxwell démona (1937).

Tanköltemény serdültebb pedadógusok számára.

fizika, termodinamika, entrópia, gázok, Maxwell-démon

MEC-báléji álom (1937).

Novella, itt-ott psziho-analizissel és geometriával.

fizika, elektromosság, termodinamika, atomfizika, Pogány Béla

Bánatos rövid borongás vizsga után, esőben (1968).

Juhász Ferenc és Babits Mihály hangján.

Miért szép? (1968)

Gondolatok (1968).

a gépészetről, a villamosságtanról és a vegyészetről.

technika, Műegyetem, gépészet, villamosság, vegyészet

In memoriam Simonyi Károly (1916–2001)

Előadóművészeink (1974).

Hamlet dán királyfi: SIMONYI Úr.

fizika, elméleti villamosságtan, Simonyi Károly

Szigor herceg (1974).

avagy Carmen-ni vegyésznek; egy Szintetikus zenés sorstragédia egy felvonásban.

kémia

A BME Építőmérnöki Mechanikai Tanszék Drámaírói Munkaközössége: A dinámok birodalma (1974).

(királydráma) avagy a dán dinamfi tragikus története.

mechanika, erő, végeselem-módszer

Nem vagyunk szakbarbárok! (1974)

mérnök, Műegyetem

Hanyas vagy? (1982)

Szegény vegyész balladája (1982).

kémia, ásványtan, Műegyetem

A Vicinális Dugóhúzó kisrejtvénye (1982).

mérnök, Műegyetem

Mi: mérnökök (1982).

ÖRKÉNY ISTVÁN író, JORDÁN TAMÁS színművész, rendező, BRÓDY JÁNOS dalszövegíró, zenész, előadóművész, KOLTAY GÁBOR filmrendező, DÉRI JÁNOS újságíró, MÜNZ ANDRÁS újságíró

Variációk egy témára négy hangnemben (1968).

Írta: Egy-egy bukott diák az elbuktatójához.

Dr. Lechner Jenő: A „Megfagyott Muzsikus”-ról.

Egy fejezet a műegyetem diákéletéből.

technika, építészkar

2002. szeptember

Klasszikus mechanika.

fizika, mechanika

2002. október

Jean Effel: Égi geometria.

matematika, geometria, fizika

2002. november

Pisti, a mókamester.

orvoslás, Örkény István, Andaxin

2002. december

Vekerdi László: A matematikai múzsa.

matematika, Kurt Gödel, David Hilbert, Euklidész, Bourbaki, Wittgenstein, fizika, Werner Heisenberg

2003

2003. január

A humoros Musil.

fizika, csillagászat, meteorológia

2003. február

„Mindenki feltámadt.”.

Lábjegyzet Határ Győző Éjszaka minden megnő című regényéből.

biológia, geológia

2003. április

A’ Mesés Réguláról és az Egyszeri Leányról.

matematika, regula falsi, Maróthi György

2003. május

„Szembe jött reánk a Hold…”.

fizika, csillagászat, naptárkészítés, luniszoláris év

2003. június

Lagadói nyelvtudomány.

(Részlet a Gulliver utazásaiból)

Gulliver, Jonathan Swift, Lagado, nyelvtudomány, szimbolika

Karinthy Frigyes: Láncszemek.

(Részlet)

matematika, hálózatelmélet

2003. szeptember

Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet.

(Válogatás)

természettudomány

2003. október

Hogyan fogjunk oroszlánt a sivatagban?.

matematika, fizika

2003. november

Az eset.

orvoslás, patológia

2003. december

Steiger Kornél: Heidegger Eukleidész-értelmezése.

matematika, geometria, pont, vonal, szakasz, Euklidész

2004

2004. február

Az elavult Toldi.

biológia, környezetvédelem

2004. március

A krokodil neme.

Otto Neugebauer humora.

biológia, orvoslás, hormonok

2004. április

„Egyszer színházba ment Euklidesz fia…”.

matematika, Leonhard Euler

2004. május

Arisztotelész legokosabb döntése.

matematika, geometria, biológia, rendszertan

2004. november

Móra Ferenc: Tudományokkal foglalkozom.

kémia, műselyem-gyártás, biológia, selyemhernyó

2004. október

Karinthy Márton: „A Kvázi Goldbach-sejtés című epepe”.

Részlet a szerző Ördöggörcs című regényéből.

matematika, valószínűségszámítás, Goldbach-sejtés, Rényi Alfréd

2004. szeptember

A fele sem tudomány.

125 éve született MÓRA FERENC


Méhek.

matematika, geometria, optimumszámítás

Fölkarolom Kopernikuszt.

fizika, csillagászat, Kopernikusz

A növények csodálatos élete.

biológia, növénytan, fizika, mechanika, optika

Népies növények a Kiskunság flórájában.

biológia, növénytan, nevezéktan

Tonsillitis.

biológia, orvoslás, torokgyulladás

2004. december

Móra Ferenc: Középiskola.

matematika, kémia, biológia, növénytan stb.

Ady Endre: Képek a nagyváradi turfról.

(Részlet)

matematika, természetes számok, Peano, potenciális végtelen

2005

2005. március

Horváth J. József: Mű-ferdítések.

technika, híradástechnika, telefon, informatika, compact disc

2005. május

Szenes Béla: Hogy is van az az Einstein-féle relativitás.

fizika, relativitáselmélet, görbült téridő, Albert Einstein

2005. november

Nagy Lajos: Klausztrofóbia.

fizika, tér, idő, kozmogónia, világmodell, általános relativitáselmélet, Albert Einstein

2006

2006. január

Szombat.

Egy igen régi vicc korszerűbb változatban.

matematika, fizika, tér, idő, természettörvények, szingularitás

2006. május

Agathiasz: Orvosi bölcsesség.

orvoslás, tüdőgyulladás, bizánci irodalom, Kr.u. 6. század

2006. július–augusztus

Két diákdal.

ELTE Természettudományi Kar

matematika, síkgeometria, kör, parabola, fizika

2006. november

James Clerk Maxwell: Lectures to Women on Physical Science.

fizika, Thomson, tükrös galvanométer, C. G. S. mértékrendszer, James Clerk Maxwell, irodalom, költészet

Kicsik vagyunk, de hódítani akarunk.

fizika, csillagászat

2006. december

Recenzió.

D. H. Lawrence: Lady Chatterley szeretője.

vadőr, vadvédelem, vadgazdálkodás, irodalom, regény, D. H. Lawrence, Lady Chatterley

2007

2007. január

John Updike: Szöveges feladatok.

matematika, fizika, szöveges feladatok

Hollywood.

Niels Bohr szemével.

matematika, valószínűségszámítás, véletlen

2007. február

Tömörkény István: Csata a katonával.

matematika, fizika, mechanika, homogén és inhomogén test, stabilitás, stabil és instabil egyensúlyi helyzet

2007. március

Selye János: Az államhatárok hátránya.

orvoslás, periarteritis nodosa, vizeletvizsgálat

2007. április

Vadnai László: Hacsek és Einstein.

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein

2007. május

Páskándi Géza: A csoda – égi információ.

matematika, információelmélet

2007. június

„Miben sántikál éppen most a mester agygörbéje?”.

Részletek Nagy Lajos önéletrajzi köteteiből.

matematika, kozmológia

2007. december

Krúdy Gyula: Végtelen.

matematika, fizika, pszichológia, végtelen

2008

2008. január

Biológus induló.

Eötvös Loránd Tudományegyetem.

biológia, biológus

2008. április

Christian Morgenstern: Kronprätendenten · Trónkövetelők.

fizika, mértékegység, hőmérséklet, mérés, Réaumur-skála, Celsius-skála

2008. május

Lambrecht Kálmán: „Az ősi lajhár”.

Részlet Az őslények világa című könyvből.

biológia, őslénytan, lajhár, megatherium

2008. június

Móra Ferenc: A herepfedény.

matematika, geometria, ábrázoló geometria, trigonometria

Móra Ferenc: Majompör helyben.

biológia, Charles Darwin, evolúció, természetes kiválasztódás, daytoni majomper

Móra Ferenc: Kalcinált szóda.

kémia, kalcinálás

Móra Ferenc: Öt póknak hány lábáról.

matematika, számtan, szorzás

Móra Ferenc: A tudós meg a csizmadia.

tudomány, absztrakció

2009

2009. január

Jéki László
(1942–2009)
: Fanyar tudomány.

Ig Nobel, a hóbortos kistestvér.

Iq Nobel-díj

2009. április

Németh Géza: Csillagászat a dalszövegekben.

Simon Singh esete Katie Meluával.

fizika, csillagászat, Katie Melua, Simon Singh, dalszöveg

2009. május

Feleki László: Napoleon utókora.

(Három részlet)

matematika, geometria, háromszög, Napóleon tétele, Neumann János, játékelmélet, fizika, Louis de Broglie

2009. június

Cherchez la Femme!.

Részlet Stendhal Egotista emlékezések című önéletrajzi írásából.

matematika

2009. július–augusztus

dr. Hegedűs István: MAME99 Tücsök és bogár.

matematika, fizika

Karinthy Frigyes: A jó tanuló felel.

matematika

Karinthy Frigyes: A rossz tanuló felel.

matematika

Karinthy Frigyes: Kísérletezem.

matematika

Karinthy Frigyes: Tanítom a kisfiamat.

matematika

Karinthy Frigyes: Minden másképp van.

matematika

Karinthy Frigyes: Heuréka.

matematika

2009. szeptember

Mondolat.

Mondolat, nyelvészet, nyelvújítás, szakszavak, szakkifejezések, Kazinczy Ferenc

2010

2010. április

Tersánszky Józsi Jenő: Ákombák tanár úr.

matematika

2010. június

Arisztophanészi természettudomány.

(Két részlet a vígjátékokból)

fizika, csillagászat, kozmogónia, meteorológia, villám

2010. október

Mikszáth Kálmán: Népies észjárás a tudományban.

tudományos gondolkodás

2010. november

Mikszáth Kálmán: A magyar nép bogarai.

biológia, rovarok, bogarak

2010. december

Mikszáth Kálmán: A mi kis húgocskáink.

tudományos akadémia

2011

2011. február

Csokonai Vitéz Mihály: Tháles.

csillagászat, Milétoszi Thalész

2011. május

Eddington paródia.

fizika, kvantumfizika, finomszerkezeti állandó

Fizikus lányok.

Két diákdal az ELTE Természettudományi Karáról.

fizika, fizikus

2012

2012. január

A Borsszem Jankó Darwin-nekrológja.

evolúció

2012. március

Molière orvoslása.

orvoslás, 17. század

Csányi Vilmos: Ironikus etológia.

(Részlet)

etológia

2012. május

Elegáns anekdoták fizikából.

fizika, fizikusok

2012. június–augusztus

Dr. Láng István: Piszkos Fred és Társai az Akadémián.

meteorológia, Rejtő Jenő

David Bressan: Karikatúrák a földtani tudományok történetéből.

földtan, geológia

2013

2013. január

SzemTanú.

(Mutatvány a kötetből)

kultúra

2013. április

Simonyi Károly: Pokolbéli jelenet.

Részlet a szerző Ti jobban féltek… című írásából.

csillagászat, asztronómia, naprendszer, Kopernikusz, John Donne

2013. május

Karinthy Frigyes: Tudomány.

matematika, logika, paradoxon

2013. június

Karinthy Frigyes: Feleségem szigorlatozik.

orvoslás

2013. július–augusztus

Karinthy Fricike [Karinthy Frigyes]: Az Emberke Tragédiája.

Madách Imrike után Istenkéről, Ádámkáról és Luci Ferkóról.

Madách Imre, Karinthy Frigyes, Az ember tragédiája

2013. november

Miért fagyott be a pokol?.

fizika, termodinamika, entrópia

2014

2014. január

Karinthy Frigyes: A bosszús tudomány.

tudós, tudomány

2014. április

Gustave Flaubert: Bouvard és Pécuchet.

(Részlet)

természetrajz, csillagászat, biológia, növénytan, mezőgazdaság, geológia, ásványtan, meteorológia, őslénytan, vegytan, anatómia, orvosi fiziológia, gyógyszertan, orvoslás

2014. július–augusztus

Edgar Allan Poe: Mellonta tauta.

filozófia, matematika, természettudomány

2014. szeptember

Ruzsa Z. Imre: Melyik a legnagyobb?

Tanmese

tudománymetria

2014. október

A tudomány humora

A KöMaL Fórum bejegyzései alapján

matematika, fizika

2015

2015. március

A legszebb pótszög

matematika

2015. április

A gonosz koszinusz

matematika

2015. július–augusztus

W. S. Gilbert: Az ideális ellentengernagy.

Varró Dániel fordítása

harmadik kultúra

Lackfi János: A matematikus nyulai.

matematika, számlálás

2015. szeptember

Charles Dickens: Sissy útja.

Részlet a Nehéz idők Kilencedik fejezetéből

matematika

2015. november

A jövő század regénye

Három paródia a „Borsszem Jankó” hasábjairól

természet, technika

Nyílt levelek Jókai Mórhoz

A „Borsszem Jankó” humora

csillagászat, mezőgazdaság, meteorológia

2015. december

Balgathurus Phryngialis és Cynophillus Crumplisthes

Csigabigarebegény öt kötetben

biológia, zoológia, malakológia

Fáklyásmenet a hajó-utczában.

Szentpály Jenő, műegyetem

2016

2016. június

Karinthy Frigyes: A tudós és a Tudósító.

(Beszélgetés a Nobel-díjas természettudóssal)

természettudós

2017

2017. július

Költői párhuzamok

Arany és Weöres

matematika, természettudományok

2019

2019. április

Karinthy Frigyes: Felsőlégcsavaros repülőgépet veszek.

technika, repülés, Juan de la Cierva, autogiró

Karinthy Frigyes: Felsőlégcsavaros repülőgépet veszek.

technika, repülés, Juan de la Cierva, autogiró

2019. június

Karinthy Frigyes: Adalékok a hiperaemia capillaris (hajvérzékenység) kóroktarához.

orvoslás

2019. december

Tréfás matekversek 1.

matematika, algebra, geometria

2020

2020. március

Geometria a kézimunkákban

A legnépszerűtlenebb tudomány szépségei

matematika, geometria, topológia, Kerékjártó Béla

2020. június

Az Élet-Tudományok Humoris Causa Doctora

Szent-Györgyi professzor boszorkánykonyhájában

biológia, C-vitamin, Szent-Györgyi Albert

2020. szeptember

Schrenk Éva, Pődör György, Pothurszky Géza, Csorba Tibor, Bódai-Soós Judit, Haraszti Szabolcs: Tréfás matekversek 2

matematika, geometria, végtelen, prím, pi, Pitagorasz tétele stb.

2020. október

Karinthy Frigyes: Dana Idák

matematika

Benedikt Ottó: Az idő és a tér

Részlet a Befejezetlen emlékiratokból

fizika, tér, idő, relativitáselmélet