Limes

Érdekes határterületek: tudomány- és művelődéstörténet, filozófia, nyelvészet stb.

Történelmi tanulmányainkra hagyatkozva mertem az új rovatnak a latin ’limes’ címet adni – egyik jelentése [birodalmi] határvonal –, hiszen anno, mi is a Római Birodalom limese voltunk, most pedig – bizonyos értelemben – az Európai Unióé, csak ezt most nem így mondjuk. Ebben a rovatban természetesen szó sem lesz ilyesmiről, hiszen itt azokat az írásokat szeretném közölni, amelyek bár tudomány- vagy technikatörténeti, nyelvi stb. szempontból nagyon érdekesek, a többi rovatból kilógnának. Elsőként – Laczik Bálint jóvoltából –, neves természettudósunk, Jedlik Ányos két élvezetes írását teszem közzé az asztaltáncoltatás bemutatásáról, illetve annak tudományos magyarázatáról. – A szerk.

1997  · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

2002

2002. április

Jedlik Ányos: Az asztal-jártatáshoz
Asztal-mozgásnak értelmezése
.

fizika, mechanika

2002. június

Heisenberg és az a bizonyos küszöb.

A magyarországi műszaki-tudományos emlékhelyek és -tárgyak megbecsüléséről.

matematika-, fizika- és technikatörténet, irodalom

Nádasdy Ádám: Mi a baj a nyelvműveléssel?.

nyelvművelés, nyelvfejlődés

2002. szeptember

Orvosi tudomány a magyarok őseinél.

Egy történelmi vázlat a legrégibb időktől.

orvoslás, orvoslástörténet

2002. november

Horváth J. József: Ki tud ma úgy latinul, mint a pinty?.

latin nyelv, Lénárd Sándor

Lewis Carroll valószínűségszámítási abszurdja.

matematika, valószínűségszámítás, paradoxon

Az „a titkos nyelv, az ember bőre alá mászó, hihetetlen erő”.

pszichológia, szakkönyv, Kertész Imre

2002. december

Bolyai János önjellemzése.

Részletek az Üdvtan-hoz készült önéletrajzi jegyzetekből.

Bolyai János, Üdvtan

2003

2003. január

Márkus Mihály: Jolsvai kolomposok.

néprajz, művelődéstörténet, technológia, kolompkészítés

2003. március

Visontay György: Az Antikvárius.

science-fiction, Galaktika

2003. július–augusztus

Babarczy Eszter: Rohadás.

multikultúra, magaskultúra, kánon, globalizáció

Bárdos József: Irodalmi paródiák.

Arany János, Babits Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Esterházy Péter, Faludy György, Fazekas Mihály, Gyulai Pál, Janus Pannonius, József Attila, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Kassák Lajos, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Örkény István, Tóth Árpád, Verseghy Ferenc, Weöres Sándor

2003. december

Verő József: Akadémiánk és a méter-rendszer bevezetése.

fizika, mérés, mértékrendszer, méterrendszer

2004

2004. január

Horváth J. József: Ibrahim Müteferrika Magyarországon.

technika, nyomdászattörténet

2004. június

Pach János: A megtestesült analízis – Leonhard Euler.

matematika, analízis, Leonhard Euler

2004. július–augusztus

Bartha Lajos–Könnyű József–Pischné Könnyű Edina: Magyarországi csillagászok életrajzi lexikona.

fizika, csillagászattörténet

Beszélgetés a 70 esztendős Bartha Lajossal.

Trupka Zoltán interjúja.

fizika, csillagászattörténet, amatőrcsillagászat

Bartha Lajos bio-bibliográfiája.

(Bibliographia Ludoviciana 1949–2003)

fizika, csillagászat, tudományos ismeretterjesztés

2004. november

Vida István: A pszichiátria Hölderlin korában.

biológia, orvoslás, pszichiátria, történet

2005

2005. január

Kövesligethy Radó: Oroszországi úti naplómból (1914).

fizika, csillagászat, geofizika, földrengéskutatás, Kövesligethy

2005. február

George Berkeley: Az Analizáló.

matematika, differenciálszámítás, fluxió, infinitezimális mennyiségek, Newton, Leibniz, George Berkeley

2005. március

Gábli Cecília: Caius Plinius Secundus Természettudományának 37. könyve.

Fordítás és feldolgozás.

kémia, ásványtan, drágakő, gemma, Id. Plinius

2005. április

Cholnoky Jenő: A Műegyetem.

Részlet a szerző önéletrajzi írásaiból.

technika, műegyetem, Szily Kálmán, folyószabályozás, Vásárhelyi Pál, matematika, König Gyula, Rados Gusztáv stb.

2005. május

Lósy-Schmidt Ede: Művelődéstörténeti vázlatok a magyar technika sok évszázados múltjából II..

technika, Institutum Geometricum, mérnökképzés, Budapesti Műszaki Egyetem, Lósy-Schmidt Ede

2005. december

Kommentár nélkül.

A Farkasréti temető felszámolt síremlékeinek [tovább]válogatott jegyzéke.

humán és reál kultúra

2006

2006. december

Dr. Kollár János: Computerápia a gyakorlatban.

A XXI. század egyik lehetséges pszichoterápiás módszere.

informatika, számítógépes programok, pszichológia, humán etológia, pszichoterápia, computerápia, Dr. Kollár János

2006. november

Hetvenkét francia tudós neve az Eiffel-tornyon.

matematika, fizika, kémia, biológia, csillagászat, geodézia, anatómia, fiziológia, technika, Franciaország, Párizs, Eiffel-torony, Gustave Eiffel

2006. október

Hints Elek: A Bolyaiak exhumált földi maradványai.

orvoslás, exhumálás, matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, történet, Bolyai János, Bolyai Farkas, Hints Elek

2006. szeptember

Tóth Imre: A nemeuklideszi geometria előtörténetéből.

matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, ókor, Arisztotelész, Tóth Imre

2006. július–augusztus

St. Szpilczyński: A látás kérdése Witelon Peri Optices (1275) című munkájában.

fizika, optika, biológia, látás, Witelo

2006. március

Gábli Cecília: Caius Plinius secundus Természettudományának II. könyve..

Fordítás és feldolgozás
(A kötet ismertetése)

kozmológia, csillagászat, földrajz, meteorológia, tudománytörténet, művelődéstörténet, Római Birodalom, ókori latin irodalom

2007

2007. december

Oláh Anna: 175 éves az Appendix.

Bolyai János munkapéldánya hamarosan felkerül az UNESCO Világemlékezet Listájára.

matematika, geometria, Bolyai János, Appendix

2007. július–augusztus

James Stokley: Az elektronok világa.

technika, történet, elektronika, távközlés, rádió, televízió, hangtechnika

2007. június

Dr. Sattler Jenő: Arisztotelész műveinek orvostörténeti vonatkozásai.

orvoslás, érrendszer, fiziológia, Arisztotelész

2007. május

Lovász László et al: Arthur király udvarában.

Részlet a Diszkrét matematika című kötetből.

matematika, diszkrét matematika, komplexitáselmélet, algoritmuselmélet, véges struktúrák, polinomiális idő, NP-tulajdonság

2007. április

Balázs Richárd: Mindvégig előttünk volt Hipparkhosz csillagkatalógusa.

fizika, csillagászat, Hipparkhosz, Kommentárok, csillagkatalógus, ókor, Farnese Atlasz

2007. március

Eötvös Loránd: Az egyetem feladatáról.

Eötvös Loránd, Budapesti Tudományegyetem, egyetemi oktatás

2007. február

Oláh Anna: In memoriam dr. Vofkori József (1936–1998).

matematika, Bolyai Farkas, Bolyai János, orvoslás

2008

2008. november

Mach Ernő: Mechanika és kultúra.

fizika, mechanika, technika, Ernst Mach

2008. október

Claude Bernard: A haladás a fiziológiai tudományokban.

biológia, fiziológia, módszertan, kísérleti módszer, tudományfilozófia, pozitivizmus

2008. szeptember

Oláh Anna, Oláh-Gál Róbert: Egy akadémiai könyvbírálat és egy kiadatlan Bolyai kézirat tudománytörténeti háttere, valamint matematikai jelentősége.

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas

2008. július–augusztus

Prof. Dr. Miskolczy Dezső: Juhász Gyula betegsége és halála.

orvoslás, pszichiátria, depresszió

Merényi Oszkár: Berzsenyi Dániel betegségei és halála.

orvoslás

Nem vetik alá DNS-vizsgálatnak Chopin szívét.

orvoslás, cisztás fibrózis

2008. május

Dr. Laczik Bálint: Szövevényes rajzolatok.

Jedlik Ányos rajzoló készülékétől a biztonsági nyomdatechnikáig.

matematika, periodikus függvény, ciklois, Lissajous-görbe, fizika, harmonikus rezgés, Jedlik Ányos

2008. január

Laczik Bálint: Euler örök érvényű munkálkodásai a mérnöki tudományokban.

matematika, fizika, technika, sakk, Leonhard Euler

2009

2009. november

K. A. Ribnyikov: A matematikai kutatások helyzete a XIX. századi Oroszországban.

Vázlatos áttekintés a szerző matematikatörténeti könyvének XII. fejezete alapján.

matematika, Oroszország, Szentpétervár, Moszkva, Osztrogradszkij, Bunyakovszkij, Csebisev, Brasman, Davidov, Peterszon

2009. szeptember

Iváncsics Bernát: Palabras endemoniadas.

2009. július–augusztus

Erdély Dániel: Spaper.

Egy új geometria alapjai.

matematika, geometria

A tetvek is gyengítették Napóleon seregét.

orvoslás, kiütéses tífusz, typhus exanthemicus, rickettsia

Bocsánatot kért a brit kormány a világháborús kódfejtő kasztrálásáért.

matematika, informatika, szkriptográfia, Alan Turing

2009. június

Groák Lajos: Stendhal és az „aria cattiva”.

orvoslás, Stendhal, aria cattiva, Q-láz

2009. április

Grolmusz Vince: A matematikai szigorúságról.

matematika, axiómarendszer, Russell paradoxona, Georg Cantor, Cantor paradoxona, logicizmus, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, konstruktivista, intuicionizmus, Luitzen Egbertus Jan Brouwer, David Hilbert, formalizmus, konzisztencia, ellentmondás-mentesség, Fermat-sejtés, Artúr–Merlin-féle bizonyítás, Kurt Gödel, Gödel-tétel

Iváncsics Bernát: A Tett.

2009. február

Gábli Cecília: Plinius kozmológiája.

Könyvbemutató.

Római Birodalom, ókori latin irodalom, tudománytörténet, művelődéstörténet, kozmológia, csillagászat, földrajz, meteorológia, éghajlattan, terminológia, Plinius Secundus, Caius, Gábli Cecília

2010

2010. december

Mikszáth Kálmán: A magyar Faust.

matematika, fizika, kémia, Hatvani István

2010. november

Arany János: A walesi bárdok.

Az eredetin kívül három angol, egy orosz és egy latin nyelvű változatban.

Arany János, Iohannis Arany, Bernard Adams, Gyulai József, Watson Kirkconnel, Leonyid Nyikolajevics Martinov, Rihmer Zoltán

2010. július–augusztus

Bakacsi Géza, Csákány Béla: Egy szegedi néptanító emlékezete.

Portrévázlat Gáspár Dezsőről.

matematika, számtan, számolás, számtantanítás, Gáspár Dezső

2010. április

Mészáros Ernő: Ókori meteorológia.

ahogy Arisztotelész gondolta.

meteorológia, légköri jelenségek, Arisztotelész, tudománytörténet

2010. február

Handi Péter: A Volenszki-epizód.

matematika, Volenszki Gyula, Recsk

2010. január

Hans Poser: Theoria cum praxi.

A leibnizi akadémia-koncepció és a műszaki tudományok.

természettudományok, Porosz Tudományos Akadémia, Gottfried Wilhelm Leibniz

2011

2011. december

Radnai Gyula: A „sors bona” tudója.

250 éve született Pierre Simon Laplace.

matematika, Pierre Simon Laplace

2011. november

Dr. Laczik Bálint: Egy Leonardo-vázlathoz….

Excentrikus, kör alakú evolvens fogaskerékkel kapcsolódó ellenkerék tervezése és gyártása.

fogaskerék-áttétel, Leonardo da Vinci

2011. október

Ács Tibor: Bolyai János egészsége katonai okmányaiban.

orvoslás, Bolyai János

2011. szeptember

Oláh Anna: Tovább fog élni a marosvásárhelyi református temetőben Bolyai Farkas pónyik almafája.

Bolyai Farkas, pónyik alma

2011. április

Thomas Hobbes: Of the System of the World · A világ rendszeréről.

fizika, kozmológia, természetfilozófia, Thomas Hobbes

2011. március

Oláh Anna: „A harang nehéz járása”.

Bolyai Farkas tanulmánya a harangszó fizikájáról.

fizika, mechanika, hangtan, Bolyai Farkas

2011. január

Szlatky Mária: Ötezer év orvosi ruhái.

orvoslás, higiénia, orvos, borbély, gyógyszerész, ruházat

Dr. Solymos Ede: Halból készült népi gyógyszerek.

orvoslás, népi gyógyászat, menyhal, máj, epe, rákszem

Bogdán István: „Figaro itt, Figaro ott…”.

A borbélymesterség.

orvoslás, borbély, sebész

2012

2012. július–augusztus

Rádóczy Gyula: Régi gyógyszerészi mértékegységek és kialakulásuk története.

orvoslás, gyógyszerészet, mértéktörténet

2012. június

Vekerdi László: Tudománypolitika a reformkori akadémián.

Magyar Tudós Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, reformkor, tudománypolitika

2012. május

Győrfi Zoltán: Az egyenes vonal természetéről.

Saccheri és az elpaccolt Mennyország.

matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Girolamo Saccheri

2013

2013. november

Martinás Katalin, Huller Ágoston: Ébredj, mert jön a fekete entrópia!

fizika, termodinamika, entrópia

2013. október

Oláh Anna: Euklidész „Elemek” Első könyvének magyar fordítása a Bolyai kézirathagyatékban.

matematika, geometria, Euklidész, Elemek, Bolyai Farkas

Birtalan Győző: Avicenna Kánonja és az európai orvostudomány.

orvoslás, orvos, Avicenna, ibn Szína, Kánon

2013. január

Vitányi Iván: Felesleges párhuzamok?.

kultúra, művészet, kutatás, fejlesztés

2014

2014. június

Fónagy Zoltán: Bolondok tornya, magántébolyda, közőrülde.

A pszichiátria születése

elmeorvoslás, pszichiátria

Fónagy Zoltán: „Orvost csak hírből ismer”.

Egészség és betegség a hagyományos társadalomban

népi orvoslás

2014. április

Böszörményi István: Möbius szalagok síklapokból.

matematika, geometria, topológia, Möbius szalag

2015

2015. október

Lósy-Schmidt Ede: Régi magyar mérnöki oklevelek.

felsőoktatás, mérnökképzés, Institutum Geometricum

2015. január

Oláh Anna: Születésnapi meglepetés Bolyai Jánosnak.

matematika, geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János, Tentamen, Appendix

2016

2016. szeptember

Oláh Anna: „feketén fixálok”.

Bolyai Farkas – a képrögzítés erdélyi úttörője

kémia, fényképezés, dagerrotípia, Bolyai Farkas, Rayka Péter, Louis Daguerre

Schultheisz Emil: Georg Friedrich Händel betegsége.

2016. augusztus

Gyenes György: Kosztolányi és Babits sugárkezelése.

orvoslás, radiológia

2016. június

Karinthy Frigyes: Hasműtét.

orvos

2016. február

Schultheisz Emil: Haydn és az orvosok.

orvoslás

2016. január

Schultheisz Emil: Goya betegsége.

orvoslás

Oláh Anna: „az Ocular […] a vénségnek a szemit visszaadta”.

Bolyai Farkas tanulmánya fénytani lencsékről és szemgyógyászati eljárásokról

fizika, optika, lencse, orvoslás, szemészet

2017

2017. január

Hamuban sült pogácsa

Mit adhat messzi földre induló legkisebb fiának az édesanya, az Alma Mater?

matematika, fizika, tanítás

2019

2019. július

Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki.

tanulmányútja az útinaplója tükrében.

matematika, fizika, csillagászat, természettudományok

2019. december

Barabási Albert-László: A második láncszem.

matematika

2020

2020. január

Schöpflin Aladár: Új egyetemek

(1910)

felsőoktatás, egyetemek, tudományos közélet, XX. század eleje

2020. szeptember

Szállási Árpád: Babits Mihály (1883–1941) betegségei

orvoslás

2020. november

Vofkori József: Orvosi kifejezések Bolyai János írásaiban

orvoslás, szakkifejezések, terminológia

2021

Görgey Arthur: A kókuszdióolaj szilárd és folyékony zsírsavjairól
Ilosvay Lajos közlése

kémia, szerves kémia, kókuszdióolaj, zsírsav, Görgey Arthur

2022

2022. 1. szám

Székely Lajos: Zsigmondy Vilmos bányamérnök emlékezete

technika, bányászat, kútfúrás, Jókai Mór

2022. 2. szám

dr. Bugyi Balázs: Csehov, az orvos

orvoslás, orvos, Csehov

2022. 6. szám

dr. Leel-Őssy Lóránt A. Conan Doyle tézisei a tabes dorsalisról

orvoslás, orvos, Conan Doyle, tabes dorsalis, gerincvelő sorvadás

2023

2023. 1. szám

Turgenyev betegsége és halála

orvos, orvoslás, Turgenyev