Megcsapottak

A »tudományok szele által megcsapott« humán alkotók művei

1997  · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

1997

1997. december

„Ezt kaptad meg amazt, sokszor még többet is adtam!”.

matematika, számoló tábla

Matematikai talizmánok.

matematika, számelmélet, bűvös négyzet

1998

1998. január

„Mint szívós kátrány és szurok ha forrnak…”.

technika, középkori hajójavító műhely

„S félig harmatos Linnéjét…”.

biológia, Carl Linné, Linné rendszertana, Fazekas Mihály

Egy matematikai demonstráció kudarca.

matematika, Euklidész harmadik axiómája

1998. február

„Ilyen módon tíz üstlábat csináltak…”.

technika, szabványosítás

A „táplálkozó” csepp.

kémia

Cycloid Pudding.

matematika, ciklois

1998. március

„Szerintem konvergál, professzor úr!”.

matematika

„…ha Pozsonyból Brassóba mindennap két postakocsi közlekednék…”.

matematika, kidolgozott szöveges feladat

„R sugarú nyugvó félgömb tetejéről, kezdősebesség nélkül, súrlódásmentesen csúszik egy tömegpont…”.

matematika, fizika, legördülő test pályája

1998. április

„A legnagyobb magyar belgyógyász”.

orvoslás, vesebetegségek, rendszerelmélet, fizikai kémia, Korányi Sándor

Orvoslás és algebra.

orvoslás, sebészet, Apáczai Csere János, Magyar Encyclopaedia, matematika, algebra, Al-Hvárizmi, Vállas Antal, Chesteri Robert

„Csak a növény tiszta egyedül”.

biológia, növényi anyagcsere, fotoszintézis

1998. május

A tudós Meton kudarca.

matematika, körnégyszögesítés, mérnöki tudományok, Meton

„Ó, de én ezzel a szánalmas, evilági, eukleidészi eszemmel…”.

matematika, euklideszi és nemeuklideszi geometria

„Isten elménket bezárta a térbe…”.

matematika, geometria

1998. június

A matematikai formulák morfológiája.

matematika, a matematikai formulák morfológiája

Az alkoholfogyasztás hatása a szexre.

biokémia, szexuálpszichológia

Ikonok mindenütt?.

informatika, ikonok

1998. szeptember

„…könyű az árnyéknac tíz grádufsakl alá fzállani…”.

csillagászat, matematika, fokskála

„Miként az óra, csengve-bongva tarkán…”.

technika, foliot-szabályozós óra

A füstös lőpor összetétele.

technika, kémia, füstös lőpor

1998. október

A lovak sírásáról.

biológia, állattan, állati érzelmek

Kiábrándító kvantumvilág.

matematikai modellek a fizikában, klaszikus és relativisztikus fizika, makro- és mikrofizika, determinizmus, ok-okság, atommodell, elektronpályák, kvantumugrások

Pascal és Leibniz legjobb angol tanítványa.

informatika, párhuzamos számítógép

1998. november

Unhappy Readymade.

Marcel Duchamp experimentális geometriája.

matematika, nemeuklideszi geometria

Az alkotás kínja és gyönyöre.

technika, harangöntés

1998. december

A fény- és hangsebesség viszonyáról – költőien.

fizika, fény- és hangsebesség

Kísérlet természettudományos vers írására.

fizika, csillagászat, optika, mechanika, hőtan, meteorológia, biológia, fotoszintézis

Rendhagyó költői szimbólumok.

matematika, matematikai szimbólumok

1999

1999. január

„Szememet húzza le az álom…”.

biológia, orvoslás, hematológia

A tökharang.

fizika, mechanika

Élelmiszertechnológiai horror.

biológia, élelmiszertechnológia, sörkészítés

Albrecht Dürer: Geometria alkalmazásával metszett betűk.

matematika, logika

1999. február

Torz lélek a görbült téridőben.

fizika, általános relativitáselmélet, görbült téridő

Kísérlet, elmélet, irónia, költészet.

Válogatás egy költő prózai írásaiból.

fizika, kísérlet, matematika

A tudomány fejlődése keltette szorongás.

technika, atomtechnológia, informatika

1999. március

„Ugyanúgy állunk a térrel és idővel, mint a számokkal”.

fizika, idő, matematika

„Mi az Idő? … Rajta, kérdezz!”.

fizika, idő

„… az időt nagyon nehéz megszerezni, de könnyű elveszíteni”.

fizika, idő, időmérés, napóra

1999. április

Paul Valéry: Füzetek.

(Válogatás)

matematika, fizika, biológia

Válogatás egy Newton-rajongó leveleiből.

fizika, gravitáció, matematika, fluxiók, várható élettartam-számítások

Maximilien Robespierre: Emlékiratok.

fizika, villámhárító, léghajó, orvoslás, Mesmer, magnetizmus, hipnózis, gyógyítás

Apa és fiú.

biológia, természetes kiválasztódás, darwinizmus

1999. május

Archimedes halála.

matematika, geometria, fizika, erő, technika

„Szarvai Lunának körré négyszer kerekültek”.

fizika, az idő mérése, csillagászati óra

„Ó Galiléi, Kopernik, nagy Newton!”.

fizika, Newton, tömegvonzás, Kopernikusz, Galilei, a naprendszer keletkezése

1999. június

Egy Jacquard-szövőgép gyógyító ereje.

orvoslás, autizmus, technika, jacquard-szövőgép, informatika, lyukszalagvezérlés

Megjegyzés a Vega első éles dagerrotípiájához.

fizika, idő, csillagászat, technika, Daguerre, dagerrotípia

1999. szeptember

Mérhető világ.

fizika, mérés

Az Ős feláldozása.

Rigvéda-himnusz.

matematika, törtek

Aurelius Augustinus: Vallomások.

matematika, matematikai fogalmak, fizika, idő természete és mérhetősége

George Bernard Shaw: Amit egy drámaíró a hivatalban tanulhat.

biológia, orvoslás, kénnel való fertőtlenítés

Csodák egykor és most.

fizika, atomok, elektronok, a modern fizika eredményei

A szó nem fejez ki mindent.

matematika, a háromszög oldalainak viszonya

1999. október

Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo.

fizika, Galilei

Matematikai teológia.

matematika, gyökvonás

A fák nemesítéséről: az oltásról, a szemzésről, az átültetésről.

biológia, növénytermesztés, növénynemesítés

1999. november

De corporibus mathematicis – A geometriai idomokról.

matematika, geometria, pont, egyenes, sík, kocka

Teremtés-eposz.

fizika, csillagászat, időszámítás

1999. december

A festő és a természetismeret.

orvoslás, bonctan, gyógyszerészet, gyógyszerkönyv, fizika, üstökös, biológia, Charles Darwin, kémia, Wilhelm Ostwald

Népek betegségei.

orvoslás, asztma, tüdőtágulás (emphysema pulmonum)

„Az ember melegségre vágyik”.

technika, fűtés, hőcserélő berendezés

2000

2000. január

„Töprengve Isten természetén”.

matematika, szerencsejáték, valószínűségszámítás, Blaise Pascal, fizika, Albert Einstein

2000. február

J. W. Goethe: A tankölteményről.

tanköltemény, Goethe

József Attila levele Galamb Ödönnek.

matematika, geometria, fizika, energiaállapot, fizikai kísérlet, pozitív és negatív elektronok, fénysebesség, Albert Einstein

Voltaire levele Rolland Puchot des Alleurs grófnak.

A kísérleti fizika dicsérete.

fizika, elmélet, kísérlet, Descartes, Galilei, Leibniz stb.

2000. március

Veress Zoltán: Jókai természettudománya.

csillagászat, földtudományok, élettudományok, embertudományok, technika

2000. április

Erőnek erejével.

fizika, kauzalitás problémája, gravitációs erő, peripatetizmus

A maghordozók.

Stephen Mottram bábjátékáról.

biológia, gének

2000. május

„Uraságod becses belei, harminc garas.”.

Részlet Molière Képzelt beteg című darabjából.

orvoslás, beöntés, purgálás, tisztítás, méregtelenítés, fájdalomcsillapítás

„Un syllogisme in balordo”.

Egy mindennapos poquelini következtetésforma.

matematika, matematikai logika, szillogizmusok, Barbara Celarent, William of Shyreswood, irodalom, Molière

Nagy Dénes: Matematikus volt-e M. C. Escher grafikusművész?.

matematika, egybevágósági transzformációk, szimmetria-operáció, poliéder, fizika, kristálytan, egybevágó kristály-poliéderek

2000. szeptember

Problema.

matematika

A természet iróniája?.

matematika, fizika, ok-okozat

„Megfigyelés a lúdak fajtalankodásáról”.

biológia, etológia, állati homoszexualitás

2000. október

Dante Alighieri: La Commedia – L’Enciclopedia.

matematika, fizika, csillagászat, földtudományok, földrajz, biológia, technika, tudós emberek

Három feladat.

fizika, Newton, gravitáció, biológia, Linné, növényrendszertan, fizika, optika, Kyss Sándor, Johann Christoph Gatterer, Szuhravardi

2000. november

Hommage à MATEMATIKA

„… a nyavalya törje ki”.

Guillaume Apollinaire.

matematika

„Isten mindig matematizál”.

Babits Mihály.

matematika

Beszédtöredék.

Csokonai Vitéz Mihály.

matematika

Fábri Péter: Fibonacci-verssorok · Imaginárius szöveg.

matematika, Fibonacci-sorozat, komplex számok

„A számok tiszták és határozottak.”.

Thomas Mann.

matematika, geometria, szöveges feladat, háromszög

„Négyzetgyök mínusz egy”.

Robert Musil.

matematika, komplex (imaginárius) számok

The World of Mathematics.

James R. Newman.

matematika

A Newton-féle.

Fernando Pessoa.

matematika, Isaac Newton, binomiális tétel, binomiális sor

Plutarkhosz: Iszisz és Oszirisz.

matematika, számmisztika, arányok, egyenlő oldalú háromszög

Bernard Shaw: A szerencsejáték bűne, a biztosítás erénye.

matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, biztosítási matematika

2001

2001. február

Arisztotelész nem teljesített ígérete.

matematika

Egy valódi dialógus.

csillagászat, világegyetem kiterjedése

2001. április

Fodor Ákos: Két xénia.

matematika, valószínűség, zérus, helyiérték

2001. június

Régi ismerősök, új szerepben.

Peter Patchen két képe.

informatika, lyukkártya

2001. július–augusztus

Babits Mihály: Tudomány és művészet.

Dienes Pálnak és Valériának.

matematika, halmazelmélet, Georg Cantor, Henri Poincaré, Dienes Pál, nemeuklideszi geometria

Babits Mihály: Hadjárat a semmibe.

Strófák egy képzelt költeményből.

matematika, halmazelmélet, végtelen, Georg Cantor

2002

2002. június

Waldapfel János: Kant Immanuel és a pythagorasi számok.

Egy félreértésből támadt mathematikai per.

matematika, pitagoraszi számhármasok, pitagorasz-tétel

2002. október

Az első vulkanológus.

geológia, vulkanológia, Vezúv

2003

2003. május

Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály: Előljáró Beszéd.

biológia, botanika, Carl Linné

2003. június

A dudás, aki a pokoljárás után eldobta a dudáját.

természettudomány, technika

2003. december

Kosztolányi Dezső: Ferenczi Sándor.

fizika, biológia, orvoslás, lélekelemzés

2004

2004. február

Babits Mihály: Két szellem.

matematika, halmazelmélet, Poincaré, Cantor, Paul Tannery

2004. május

„volt valami titokzatos gyönyörűség abban…”.

természettudományos kutatás, matematika, játékelmélet

2005

2005. február

Cholnoky Viktor: Rádium.

fizika, kémia, anyagmegmaradás, energia-megmaradás, rádium, radioaktivitás, Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie, Henri Becquerel

Cholnoky Viktor: Az Ofélia-szanatórium.

biológia, orvoslás

2005. március

Mezei Judit: A tudomány és a művészet összecsengése József Attila költészetében.

fizika, csillagászat, relativitás-elmélet, táguló világegyetem, etc.

Cholnoky Viktor: Curie Péter.

fizika, kémia, rádium, radioaktivitás, Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie, Henri Becquerel

Cholnoky Viktor: A Bolyai-díj.

matematika, Bolyai János, Henri Poincaré, David Hilbert, Blaise Pascal, etc.

2005. április

Cholnoky Viktor: A telefotográfia.

technika, képtovábbítás, fax, Arthur Korn

Cholnoky Viktor: Az automobil.

technika, automobil, robbanómotor

Cholnoky Jenő: Viktor bátyám.

Részlet a szerző önéletrajzi írásaiból.

Cholnoky Viktor

2005. május

Cholnoky Viktor: Szent Péter liftje.

technika, lift, automobil, olajfestés

2005. június

Somlyó György: Két szonett.

fizika, kozmogónia, természettörvények, Albert Einstein, matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János

Paul Valéry: Eupalinosz vagy az építész (párbeszéd).

technika, építészet

2005. július–augusztus

Cholnoky Viktor: Cholnoky Viktor válogatott írásai.

Publicisztikák, novellák.

természettudomány, társadalom

Cholnoky Viktor: A Déli-sark fölfedezése.

földrajz, geológia, Déli-sark, Antarktisz, Amundsen

Cholnoky Viktor: A földgáz.

geológia, földgáz, Kissármás, vízi erőmű

Cholnoky Viktor: A földrengésekről.

geológia, földrengés

Cholnoky Viktor: A halálösztön.

orvoslás, öregedés, gerontológia, fagocita, tanatológia, Brunetièr, Mjecsnyikov

Cholnoky Viktor: A haldokló Vezúv.

geológia, Vezúv, tűzhányó, Pompeji

Cholnoky Viktor: A halottégetésről.

kémia, temetkezés, hamvasztás, krematórium, nitrogén

Cholnoky Viktor: A kegyes ölés.

eutanázia, halál, emberölés

Cholnoky Viktor: A kolera.

orvoslás, kolera, influenza, járvány, higiénia

Cholnoky Viktor: A közelgő homunkulusz.

biológia, homunkulusz, mesterséges fehérje, Paracelzus, Lavoisier

Cholnoky Viktor: A Patrie.

technika, léghajó, repülőgép, Lebaudy, Zeppelin

Cholnoky Viktor: A pogányság derűje.

csillagászat, üstökös, Halley, Giovanni Boccaccio

Cholnoky Viktor: A Szajna vize.

árvíz, folyószabályozás, Szajna, Tisza

Cholnoky Viktor: A szén.

kémia, energiahordozó, metán, világítógáz

Cholnoky Viktor: A tátrai obszervatórium.

asztronómia, meteorológia, obszervatórium, Tátra

Cholnoky Viktor: A tífusz.

orvoslás, tífusz, fertőtlenítés, megelőzés, morbus hungaricus

Cholnoky Viktor: A Tisza látója.

folyószabályozás, Tisza, Vásárhelyi

Cholnoky Viktor: A Titanic katasztrófája.

technika, Titanic, katasztrófa

Cholnoky Viktor: A tizenegyedik esztendő.

meteorológia, időjárás, éghajlat, csillagászat, napfolt, napfolt-periódus, Atlanti-óceán

Cholnoky Viktor: A torpedó.

technika, torpedó, Robert Whitehead, Zubovics

Cholnoky Viktor: A vár.

geológia, hőforrás, agyag, talajvíz, földcsuszamlás, Budapest

Cholnoky Viktor: Az álomirtó.

orvoslás, alvás, fiziológia, láz, hipnotoxin, morfein

Cholnoky Viktor: Az emberke.

orvoslás, fiziológia, patológia

Cholnoky Viktor: Az új aranyország.

geológia, Sziklás-hegység, aranyásás, aranyláz

Cholnoky Viktor: Beszélő hegyek.

Rousseau, geológia, Vezúv, Stromboli, Etna

Cholnoky Viktor: Betegségdivatok.

orvoslás, betegség, influenza, divat

Cholnoky Viktor: Blériot.

technika, repülés, repülőgép, Blériot

Cholnoky Viktor: Caniculis Orion….

csillagászat, csillagkép, Orion, meteorológia, nyár, időjárás, Atlanti-óceán

Cholnoky Viktor: Egészség.

orvoslás, egészség, betegség

Cholnoky Viktor: Elveszett Paradicsomok.

geológia, földrengés, Valparaiso, San Francisco

Cholnoky Viktor: Evolúció a táplálkozásban.

vízözön, biológia, evolúció, ősember, geológia, földtörténet

Cholnoky Viktor: Ex occidente….

technika, találmány, elektrotechnika, akkumulátor, Edison

Cholnoky Viktor: Feltámadás.

orvoslás, halál, újraélesztés, Locke, Ringer

Cholnoky Viktor: Itt a Halley.

csillagászat, üstökös, Halley

Cholnoky Viktor: Jules Verne.

technika, Verne, kalandregény, fantasztikus regény, science fiction

Cholnoky Viktor: Ki a bolond?.

orvoslás, elmebaj, bolond, Lipót-mező

Cholnoky Viktor: Milliomosok a levegőben.

technika, léghajó, légi katasztrófa, Patrie

Cholnoky Viktor: Morbus Hungaricus.

orvoslás, morbus hungaricus, tífusz, járvány

Cholnoky Viktor: Negatív méregkeverők.

orvoslás, szaharin, cukor, Fahlberg, szénhidrát

Cholnoky Viktor: Szörnyetegek között.

technika, gépjármű-kiállítás, Iparcsarnok

Cholnoky Viktor: Új embertípus.

biológia, antropológia, emberfajta, evolúció

Cholnoky Viktor: Új kísértet.

orvoslás, járvány, szérum, pestis

Cholnoky Viktor: Új világ.

futurológia, egészség, társadalom

Cholnoky Viktor: Vándormadarak.

biológia, madárvándorlás, ornitológia

Cholnoky Viktor: Yellowstone.

nemzeti park, Yellowstone, erdőtűz

2005. szeptember

Karinthy Frigyes: H. G. Wells.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

sci-fi, H. G. Wells, Swift, Verne, Karinthy Frigyes

2005. október

Kosztolányi Dezső: Boncolás. Esti Kornél följegyzése.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

orvoslás, boncolás

2006

2006. január

Erdély Dániel: A prímszámok egyéniségéről.

matematika, számelmélet, természetes számok, prímszámok

2006. július–augusztus

Matematikai absztrakció és skolasztikus teológia.

matematika, absztrakció, skolasztika, teológia, filozófia, Szaádja Gáon

2006. június

Somlyó György (1920–2006).

matematika, függvénytan, fraktálgeometria, kibernetika, negatív visszacsatolás, fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, űrhajózás, kozmogónia, biológia, orvoslás, anatómia, Leonardo da Vinci, kettős spirál, dezoxiribonukleinsav

Bresztovszky Ernő: A mozi.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

technika, tudományos és technikai fejlődés

Juhász Géza: Gyermek az éjtszakában.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, csillagászat, kozmogónia, Isaac Newton, Albert Einstein

Cholnoky Viktor: Haldokló betegségek.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

orvoslás, egészség, betegség, tehetség

A pozitivista fizika apoteózisa.

természettudományok, pozitivizmus, fizika, Occam borotvája

Bor Pál: A mozgás ábrázolása.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, mozgás, térdimenziók, relativitáselmélet, Albert Einstein

2006. december

Debreczeny Lili: Matematika.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

matematika, természetes számok, algebrai műveletek

Gellért Oszkár: Blériot, Wright, Latham….

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, technika, repülés

Karinthy Frigyes: L’Homme qui vole.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, technika, repülés, Blériot

2007

2007. március

„Lám, nálunk mindig minden fonákul történik!”.

Részletek Tolsztoj Háború és béke című regényéből.

matematika, Zénón, aporia, paradoxon, infinitezimális mennyiségek, végtelen sorok összege, halmazelmélet, fizika, erőhatás, mozgás, folytonosság, csillagászat, Naprendszer

2007. április

Kosztolányi Dezső: A mindenható bacilus előtt.

orvoslás, fertőző betegségek, baktérium, bacilus

Hályogműtét.

orvoslás, cataracta senilis, szürkehályog, szemműtét

Világ vége.

fizika, csillagászat, üstökös

Orvos és halál.

orvoslás, Paul Ehrlich, Salvarsan

2007. május

Babits Mihály: Szóról, szóra.

Matematikai, természettudományi és technikai szakkifejezések Babits költészetében.

matematika, természettudományok, technika, szakkifejezések, szakszavak

matematika, természettudományok, technika, szakkifejezések, szakszavak

Babits Mihály: Nervus urbis.

fizika, elektromosság, elektrotechnika

2007. június

Lackfi János: Hővesztés.

fizika, termodinamika, hővezetés

„Gondolkodom, tehát már nem sokáig leszek”.

Részletek Nagy Lajos önéletrajzi köteteiből.

matematika

2007. július–augusztus

Franz Kafka: A fegyencgyarmaton.

Mechanikus horror I.

mechanika, mechanikus szerkezet, vezérléstechnika

2008

2008. január

Áprily Lajos: László.

matematika, nemeuklideszi geometria, kozmogónia, Immanuel Kant, Bolyai János

2008. február–március

Dr. Wartha Vincze: Kossuth Lajos.

természettudományok, természettudományos ismeretterjesztés, Kossuth Lajos, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat

Kossuth Lajos: I. Kossuth Lajos levele a Természettudományi Társulathoz.

természettudományok, természettudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat

II. Kossuth Lajos levele Herman Ottóhoz.

természettudományok, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, biológia, Herman Ottó

III. A csillagok színváltozásáról.

természettudományok, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, fizika, csillagászat, Jupiter, változócsillagok, Fraunhofer-vonalak, kémia, színképelemzés

IV. A monsummanoi barlang.

Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, geológia, kémia, Monsummano

V. Az életerőről.

természettudományok, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, kémia, fizika, csillagászat, geológia

VI. Kossuth Lajos két levele Dr. Szontagh Miklóshoz.

Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, biológia, növénytan, herbárium

VII. Kossuth Lajos levele Janka Viktorhoz.

biológia, növénytan, herbárium

VIII. Kossuth Lajos növénygyűjteményéből.

biológia, növénytan, herbárium

IX. A természettudományi nem- és fajnevek magyarositásának kérdéséről.

biológia, növénytan, nevezéktan, szakkifejezések

X. Kossuth Lajos és az első magyar iparműkiállítás 1842-ben.

technika, ipar, iparfejlődés, kereskedelem, 1842

+ Tanulmányok Báró Nyáry Jenő Az aggteleki barlang mint őskori temető czimű munkája felett.

természettudományok, csillagászat, botanika, geológia, őstörténet, iparfejlődés, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Társulat, Természettudományi Közlöny

2008. május

Jókai Mór: A jövő század regénye.

(Részlet)

fizika, csillagászat, csillagvizsgáló, üstökös

2009

2009. január

Karinthy Frigyes: Az egy és a semmi.

Matematikai értekezés.

matematika, természetes számok, Peano, Bolyai János, Albert Einstein

2009. február

Immanuel Kant: Az Ég általános természettörténete és elmélete.

avagy kísérleti vázlat a Világegyetem mibenlétéről és mechanikai eredetéről a newtoni alapelvek szerint
A bevezető rész.

fizika, csillagászat, Naprendszer, Immanuel Kant, Pierre-Simon Laplace, Kant–Laplace-elmélet

Fazekas Mihály: Esmerkedés az égitestekkel.

Ismeretterjesztő írások a Debreceni Magyar Kalendáriomból.

fizika, csillagászat, Naprendszer, Fazekas Mihály, Debreceni Magyar Kalendáriom

2009. március

Marsall László: „Pókhálófüggvények”.

Válogatás a költő műveiből.

matematika, csoportelmélet, halmazelmélet, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Fejér Lipót, Péter Rózsa, fizika, fényelmélet, foton

2009. június

„Monge, ez a barom…”.

Részletek Stendhal Henry Brulard élete című önéletrajzi írásából.

matematika, geometria, párhuzamosok, algebra, polinomok gyökhelyei, Leonhard Euler, Laplace, Lagrange, Gaspar Monge, Louis Monge, biológia, Georges Cuvier

2009. szeptember

Diénes Attila: Bolyai János-emlékműterv.

Műleírás.

matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Bolyai János

Platón: Timaiosz.

VI–XLIV. 29e–92c.

matematika, arányelmélet, szabályos testek, fizika, csillagászat, kozmogónia, biológia, fiziológia

Karinthy Frigyes: Az élő molekula.

biológia, élettudományok, öröklődés, transzplantáció, szerves és szervetlen anyag

Vályi Nagy Ferenc: A rothadt vízcsepphez.

biológia, mikroszkóp, mikrovilág, rendszerszemlélet

2009. október

Gárdonyi Géza: Mai csodák.

(Válogatás)

biológia, állattan, növénytan, rovartan, viselkedéstan, zoológia, botanika, entomológia, etológia

Udaï Venedem: Stendhal viszonyulása a matematikához és matematikus kortársaihoz.

matematika, algebra, geometria, Stendhal, Monge, Laplace, Lagrange, Fourier

A parallelák elméletéből.

Részletek Karinthy Frigyes írásaiból.

matematika, nemeuklideszi geometria, párhuzamosok elmélete, Bolyai János

Vályi Nagy Ferenc: A lezárkozó féreghez ősszel.

biológia, állattan, ízeltlábúak, áttelelés

2009. november

„A matematikai fakultásra készülök”.

Válogatás Lev Tolsztoj önéletírásaiból és emlékezéseiből.

matematika, moszkvai egyetem

„tudományos munkálataimban […] gyakran […] jó hasznát venném a felsőbb matematikának”.

Válogatás N. G. Csernisevszkij cikkeiből és leveleiből.

matematika, algebra, geometria, Laplace, Osztrogradszkij

2010

2010. január

Karinthy Frigyes: Kérődző világ.

filozófia, fizika, tér, idő

Karinthy Frigyes: Az égő sziget.

avagy képzelet és logika.

matematika, fejtörő, logika, pszichológia

Karinthy Frigyes: Fordított világ.

matematika, fizika, csillagászat

2010. február

Karinthy Frigyes: Rejtelmek.

Érzelmek zűrzavara – értelem biztonsága.

matematika, fizika, biológia, etológia

Karinthy Frigyes: A lift feljebb megy.

fizika, rádium, radioaktív sugárzás, Pierre Curie, Marie Curie

2010. március

Karinthy Frigyes: Vigyázat, robbanunk!.

Nyári éjszaka a sváb-hegyi csillagvizsgálóban.

fizika, csillagászat, Sváb-hegy, csillagvizsgáló, Tass Antal

Victor Hugo: Une encyclopédie romantique.

Szemelvények a Nyomorultakból.

matematika, matematikus, természettudomány, természettudós

Formanek Csaba: Az arcképfestő szerelmei.

6. Francesca.

matematika

Karinthy Frigyes: Reklám és propaganda.

Új stílus a politikában.

matematika, fizika

2010. április

Egyetemi társak.

Juhász Gyula kiadatlan jegyzeteiből.

matematika, Zalai Béla

Kornis Mihályt kérdezi Révai Gábor: Az istenkérdésről.

(Részlet)

matematika

Karinthy Frigyes: Ebcsont se forr be könnyen – és egyéb kutyabajok.

Egy délelőtt az Állatorvosi Főiskolán.

orvoslás, Állatorvosi Főiskola, Raisits Emil

2010. május

Weöres Sándor: Hajnal a Holdban.

csillagászat, biológia, sci-fi

József Attila: A számokról.

matematika, szám

2010. június

Leonardo da Vinci válogatott írásai.

Ízelítő a polihisztor életművéből
(A válogatás válogatása)

anatómia, fiziológia, természetrajz, arányok, orvoslás, optika, akusztika, asztronómia, botanika, geológia, fizikai földrajz, topográfia, atmoszféra, repülés, mozgás, súly, matematika, víz, hidraulika, csatornaépítés, kísérletek, találmányok, színek, perspektíva

2010. július–augusztus

Móra Ferenc: Számoljunk.

matematika, számtan, számolás, számtantanítás, Gáspár Dezső

Móra Ferenc: Kedves, öreg árnyak.

„A röpülő piarista” meg „A háromszög hámozó” című rész.

Szablik István, fizika, repülés, léggömb, Katona Dienes, matematika, geometria, szerkesztés, szögharmadolás

Móra Ferenc: Kit ünnepeljünk?.

Feketeházy János életrajzával kiegészítve.

fizika, mechanika, acélszerkezete, híd, Feketeházy János

Móra Ferenc: Külön fejezet a bodzáról.

biológia, növénytan, bodza, szaporodás

Babits Mihály: The monist.

matematika, fizika, tudományos világkép, 20. század, Henri Poincaré, Clarence Luther Herrick, Cassius Jackson Keyser

Babits Mihály: Karinthy és új novellái.

matematika, természettudomány, sci-fi, Karinthy Frigyes

Babits Mihály: Karinthy.

Karinthy Frigyes

Babits Mihály: Szellemtörténet.

(Részletek)

fizika, tudományos világkép, 20. század, Arthur Stanley Eddington

2010. szeptember

Lautréamont: Óda a matematikához.

Részlet a Maldoror énekei-ből – két fordításban.

matematika

Tóth Árpád: A Marson.

fizika, csillagászat, sci-fi

2010. december

Novák tanár úr.

Részletek Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényéből.

matematika, tanár

Edgar Allan Poe: A kút és az inga.

Mechanikus horror IV.

fizika, mechanika, inga

2011

2011. február

Jack London: A formák örökkévalósága.

(Részlet)

természettudományok, természetfilozófia

Lengyel József: Kicsi, mérges öregúr.

fizikaprofesszor

Lengyel József: A hídépítők.

Elbeszélés egy alkotás előéletéről.

technológia, hídtervezés, hídépítés, gróf Széchenyi István, William Tierney Clark, Adam Clark, Budapest, Lánchíd

2011. március

Keserü Ilona: Közelítés, Gubanc, Áramlás; Approach, Tangle, Stream.

matematika, Möbius-szalag, biológia

Nádas Péter: Kémia.

(Részlet)

kémia

2011. június

Beke Ödön: A botanikus Csokonai.

botanika, növénytan

2012

2012. június

Honoré de Balzac: A szamárbőr.

(Részletek a regényből)

matematika, mechanika, geológia, kémia, orvoslás

2012. november

Frey Sándor: Amikor kvazárok ihletik meg a művészt….

fizika, csillagászat, kvazárok, Andrés Ramírez Gaviria

2013

2013. május

Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba.

sci-fi

Karinthy Frigyes: Capillária.

sci-fi

2013. július–augusztus

Imre Madách: The tragedy of man.

Imre Madách, science

Madách Imre: Az ember tragédiája.

Madách Imre, természettudomány

Árpás András: A Tragédia egy gépész szemével.

Madách Imre, technika, mechanika

Tomschey Ottó: Földtudományi elemek a Tragédiában.

Madách Imre, geológia, geofizika

Andor Csaba: Madách Imre mint természetbúvár.

Madách Imre, természettudomány

2013. november

Ferencz Győző versei.

matematika, geometria, fraktál, fizika, idő

2014

2014. február

„csűrik, csavarják, védve látszatot: / centrikus és excentrikus körökkel”

Részlet Milton Elveszett Paradicsomának VIII. könyvéből

csillagászat, asztronómia, naprendszer, ptolemaioszi világkép

Raymond Queneau: Lehetséges Irodalom.

J. Favard úr „Kvantitatív Nyelvészeti Szeminárium”-án 1964. január 29-én tartott előadás szövege

OU. LI. PO., matematika, mátrixalgebra

2015

2015. június

Alexander Bernát: Kant természettudományi kutatásai.

fizika, kozmogónia

2015. július–augusztus

Ligeti György: Bagatellek.

matematika, káoszelmélet, fraktálok

Tandori Dezső: MUV ∞.

Csorák és az Örök Visszatérés

matematika

Móra Ferenc: Mikor a fény beteg volt….

geológia, vulkánkitörés, Krakatau, 1883

Móra Ferenc: A krák.

geológia, földrengés

Móra Ferenc: Tervek a Mars bolygóval.

csillagászat, Mars-kutatás, földönkívüliek

2015. október

Geoffrey Chaucer: A birtokos meséje.

(Részlet)

csillagászat, dagály

2015. november

Lente Gábor: Mennyire ismerte Jókai Mór a vegytant?.

kémia, Jókai Mór

2015. december

dr. Soós Lajos: Három híres csigagyűjtő.

biológia, zoológia, malakológia, idős József főherceg, Kossuth Lajos, Jókai Mór

2016

2016. február

Babits Mihály: A Kis Föld.

Részlet az Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című regényből

biológia, ősnemzés, modellezés, szimuláció

2016. március

Szállási Árpád: A költő Vajda Péter (1808–1846) mint népszerűsítő orvos szakíró.

orvoslás

2016. április

Émile Zola: Delirium tremens.

Részlet A Patkányfogó című regényből

orvoslás, addiktológia, alkoholizmus, delirium tremens

Émile Zola: Adélaïde.

Részlet a Rougonék szerencséje című regényből

orvoslás, pszichiátria

Émile Zola: A kísérleti regény.

természettudomány, biológia, fiziológia

2016. június

Lente Gábor: Sherlock Holmes.

kémia, Arthur Conan Doyle

2016. július

Szauer Ágoston: Vajda János üstököse.

csillagászat, üstökös, Cruls

2016. augusztus

Lengyel József: Naplójegyzetek.

matematika, természettudományok

2019

2019. április

Karinthy Frigyes: A repülő ember.

Wittmann Viktor emlékezete

technika, repülés, Wittmann Viktor

Karinthy Frigyes: A léghajózás vértanúi.

technika, repülés, léghajó

Karinthy Frigyes: Amerikai Zeppelin.

technika, repülés, léghajó

2019. április

Karinthy Frigyes: A repülő ember.

Wittmann Viktor emlékezete.

technika, repülés, Wittmann Viktor

Karinthy Frigyes: A léghajózás vértanúi.

technika, repülés, léghajó

Karinthy Frigyes: Amerikai Zeppelin.

technika, repülés, léghajó

2019. május

Karinthy Frigyes: Gépek dzsungelje.

Látomás az utcán.

technika

Karinthy Frigyes: Három liter benzin.

Az ember és a gép.

technika, repülés, Endresz György

Karinthy Frigyes: Kalauz a köbön.

Jegyzetek a Zeppelin argonautáiról.

technika, repülés, léghajó, Zeppelin

2020

2020. február

„miriádnyi homokszem mérnöke”

Részlet Horatius verséből

matematika, csillagászat, Arkhütasz

„Remeg e nyíl és áll és száll vadul”

Részlet Paul Valéry verséből

Zénón, paradoxon, apória

2020. március

Jókai Mór: Harc a légben

technika, léghajó, elektromos hajtás

2020. április

Karinthy Frigyes: Novella a delejes halálról

sci-fi, járvány

Karinthy Frigyes: Új Íliász

sci-fi, lefagyasztás, krionika

Karinthy Frigyes: Az inkarnátor

sci-fi, teleportálás

Karinthy Frigyes: Röntgenország

sci-fi, röntgen

2020. május

Fazekas Mihály: Húsvét napjától…

fizika, csillagászat, húsvétszámítás

2020. augusztus

Füstöss László: Karinthy Frigyes – a technika és tudomány értő csodálója

tudomány, technika, Karinthy Frigyes

Jókai Mór: Flóra színháza

Tárca

biológia, növénytan, Jókai Mór

Moesz Gusztáv: Jókai növényismerete

biológia, növénytan, Jókai Mór

2020. november

Karinthy Frigyes: Ezerhatszázharminchárom június 22

fizika, heliocentrikus világkép, fizikus, Galileo Galilei, Galilei-per

Karinthy Frigyes: Isten felfedezése

tudomány, tudományos módszer