Hídverés rovat

Egy általánosiskolai tudománytörténeti pályázat tanulsága

fizika, Kövesligethy Radó

Nagyon érdekessé és újszerűvé tette az a pályázó a munkáját, aki keretbe foglalta a pályázatát:

„Édesapám gyakran emlegeti Apáthy Istvánnak, a századforduló világhírű magyar természettudósának egyik mondatát: »A nagy országok emelik az ő fiaikat, a kis országokat fiaiknak kell emelniök«. Ilyen, munkájával nem csak saját, hanem Magyarország hírnevét is emelő tudós volt Kövesligethy Radó professzor, a kiváló fizikus és csillagász.”

És így fejezte be:

„Nem valószínű, hogy fizikus vagy csillagász leszek. Ami számomra mégis tanulság ebből a nagyszerű életpályából az, hogy tanuljam az idegen nyelveket, leendő hivatásomat igyekezzek tökéletesen elsajátítani és örömmel művelni, s mindig érdeklődjek a szép, a nemes, az értékes emberi dolgok iránt.”

Forrás

Bíróné Rákóczi Márta: Fizikatörténeti pályázat az általános iskolában. Intenzív tanártovábbképzés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, 1988. 23. p.