Humor rovat

Így írna Einstein Hacsek és Sajó-t

Karinthy Frigyes
Részlet az Így írnátok Ti ’Hacsek és Sajó’-t című írásból
fizika, relativitáselmélet

HACSEKIZMUS ÉS SAJISZTIKA

Egyöntetű, sőt önegytetű tervgazdaság az irodalomban

! ! Új korszak küszöbén ! !

A világirodalom s annak hazai folytatása és kiegészítése a magyar irodalom, minden korban bizonyos irányok vonalát követte, különösen a formanyelv s a műfajkeretek tekintetében. Egységes divatok alakultak ki, úgyszólván mindenkire kötelező hangnem és lelki beállítás, s ezeket aztán az irodalomtörténész s a közízlés szempontjából jellemzőnek érezvén, róluk neveztük el az egymásra következő kultúrkorszakokat. Ilyen értelemben beszélünk klasszicizmusról, troubadour-világról, lovag-romantikáról, naturalizmusról, impresszionizmusról, expresszionizmusról, szürrealizmusról stb. Mindezen irányelveknek, mintha csakugyan arra törekedtek volna, hogy egyöntetű szemléletbe foglalják össze a kor művészi termékeit, megvoltak a maguk divatos műfajai is, a művészek a műfajokon belül versenyeztek egymással a sikerért, mindenki a maga tehetségének, egyéniségének vagy vérmérsékletének megfelelő eszközökkel. Görögországban mindenki hőskölteményt, ódát vagy elégiát írt, betartva a műfaj szigorúan előírt követelményeit, csakúgy, mint a drámában a tér és időegységet. A klasszikus arab irodalomban még a tárgy is, bizonyos mértékben elő volt írva, minden költői elbeszélésnek úgy kellett végződnie például, hogy a karaván elmegy, s a ifjú ott bánkódik a holdvilágban, kedvese hűlt helyén rajongva. Megvoltak a lovagregényeknek a maguk figurái, csakúgy, mint a realista helyszínrajz: egy időben a haldokló és elhagyott gyermek volt divatban, mindenki róla írt verset és novellát. A népszínművekre még jól emlékszünk, s a háromszögdarabokra, amelyekben mindig volt egy fiatal csábító s egy idősebb bölcselkedő. A most letűnő irodalomban gyakori volt például a külföldön meggazdagodott s a Pesten elszegényedett hős. És észrevehettük azt is, hogy az uralkodó irány magához idomította, átalakította, a maga képére festette át a múltat is s annak irodalmi termékeit is.

Sok jel mutatkozik, hogy mintaképpen a politikai világ egységes színvonalra törekszik, az irodalomban is be fog következni hamarosan az az új stílus, mely egyetemes, mindenkire kötelező keretek közt szolgálja ki az új olvasóközönség szellemi igényeit. A közízlésnek egységes színvonalát, mely ezeknek az igényeknek megfelel, e pillanatban az a művészi és filozófiai irányzat képviseli, mely a Hacsek és Sajó címen közismert rövid drámai beszélgetésekben jut kifejezésre. Mindannyian tudjuk e dramolettek felépítését: a klasszikus görög mintára szabott helyegységet a kávéház képviseli, ahol Hacsek előbb a pincérrel társalog, majd megjelenik Sajó, aki feldühödve Hacsek makacsságán, többször el akar menni, de azután (katharzis) juszt is ottmarad.

Nagyon valószínű, hogy rövid időn belül minden magyar s néhány külföldi író is rá lesz kényszerítve, hogy gondolatait s művészi mondanivalóit a Hacsek és Sajó–Platón–Szókratészi peripatetikus beszélgetés-keretek közt fejezze ki, ha azt akarja, hogy a kiadó megvegye, és a közönség elfogadja őket.

A magam részéről, mint előrelátó író, máris gyakorolni kezdem magam ebben az irányban. Írótársaim részére készítettem is néhány mintát, mert eltökélt szándékom, hogy Hacsek és Sajó-iskolát nyitok, ahol az írók megtanulhatják a jövő zenéjét, ki-ki a maga hangszerén.

Gondolatkísérlet

Írta
Einstein

Hacsek ül a kávéházban, mely egyenletes gyorsulással közeledik a világtengely felé, az Oriontól számított koordinátarendszerben. Pincér!

Pincér látszólag odamegy hozzá, de tulajdonképpen Hacsek közeledik feléje; az asztallal együtt, feltéve, hogy $S\left[b-c\right]=\log\sqrt{H}$, ahol $H$ a kávés feleségének viszonyát fejezi ki a főpincérrel. Parancsol, Hacsek úr?

Hacsek. Ennék valamit.

Pincér. Töltött káposzta jó lesz?

Hacsek. Nézze, én töltött gyomrot szeretnék tudni a hasamban.

Pincér. Tessék ideadni, majd megtöltöm. El.

Sajó közeledik, vagyis távolodik. Jó napot, Hacsek, mit szól hozzá? Óriási szenzáció! Elferdült, mégis elferdült!

Hacsek. A pizai torony?

Sajó. Dehogy! A fénysugár koefficiense napközelben!1 Most mértem meg, egészen biztos, nincs kétség benne – ha mindent akar tudni, azt is megmondhatom, hogy

$$N\left[b-\sim \right],\log\int\sqrt{c+g}$$

Hacsek. Túlzás, $\log\int\sqrt{c+g-b}$ is elég lesz.2

Sajó dühös. Hogy lehet $c+g-b=P$?

Hacsek. Köszönöm jól.

Sajó. Hacsek, ha a butaság olyan hosszú cső volna, aminek egyik vége a Jupiter negyedik holdjával párhuzamosan keringene, és a másik végében egy széken ülne valaki, megfordítva, egyenletesen haladva a Napközpont felé, akkor magának maximális gyorsulással kellene közelednie a világtengelyhez.

Hacsek. Holnap bejön?

Sajó. Én még ma se jöttem be, maga gazember, csak viszonylagosan. Tudja, mit mondok magának? $x-b\sqrt{N}$

Hacsek dühösen. Kikérem magamnak. Selber Áner!3

Sajó. Hát akkor $\sqrt{c-{b}^{2}}$.

Hacsek megnyugodva. Az más.

Színházi Élet 1935. 17. sz.

Az Így írtok ti első kiadása
  1. Elferdült, mégis elferdült! … A fénysugár koefficiense napközelben! fizika – Utalás a Nap tömege által előidézett fényelhajlás jelenségére, amelyet csak Einstein általános relativitáselmélete (1916) segítségével sikerült kielégítően megmagyarázni. Az írás keletkezésekor (1931) az elmélet már széles körben ismert volt – bár kevesen értették.
  2. … is elég lesz – Az Így írtok ti mindkét általam ismert kiadásban a bis elég lesz nem különösebben humoros értelmetlenség szerepel, miközben a szövegkörnyezetben szereplő képlet alapján eléggé nyilvánvalónak tűnik a nyomdahiba. A korabeli viszonyokra jellemző, hogy a kézirat helyesírási és egyéb hibáit többnyire a nyomdász javította – szedés közben. Az ide szükséges szakértelem a Színházi Életet szedő nyomdásztól persze nemigen volt elvárható. – A szerk.
  3. Selber Áner jiddis – maga is egy közülük; szintén közülük való; ő is ugyanolyan.

Csak az ifjabb olvasók kedvéért: az eredeti Hacsek és Sajó jeleneteket Vadnai László írta. Az elsőt 1928-ban mutatták be. A szerepeket eredetileg Komlós Vilmos (1893–1959; Sajó) és Herczeg Jenő (1886–1961; Hacsek) alakította. A szerző és a két színész fényképe:

Vadnai László · Komlós Vilmos és Herczeg Jenő

Einstein nem Karinthy révén került először kapcsolatba Hacsekkel és Sajóval. Vadnai Einstein, továbbá Hacsek és Einstein Színházi Élet 1931. 36. sz. 120–121. p. címen is írt jelenetet.

  • Karinthy Frigyes: Így írtok ti I–II. Paródiák. Szerkesztette Szász Imre. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959. I. kötet. (Karinthy Frigyes munkái.)
  • Karinthy Frigyes: Így írtok ti I–II. Paródiák. Szerkesztette és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. I. kötet, 582–583. p. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)
  • Vadnai László: Hacsek és Sajó összegyűjtött legjobb mókái. Szekszárd: Babits Kiadó, 1989.