Mesterkurzus

A »tudományok szele által megcsapott« humán alkotók természettudományos ismereteinek forrásai

József Attila szegedi éveiből csak a Horger Antal-féle ügy közismert, azt már kevesebben tudják, hogy pl. Ortvay Rudolf fizika előadásait is hallgatta az egyetemen. Kétségtelen, hogy a költő későbbi sorsára a fent említett affér meghatározóbb volt, de az is tagadhatatlan, hogy a fizikáról hallottak olykor megjelennek verseiben és különféle prózai írásaiban.

1997  · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

1999

1999. február

„Egyaránt szilárdan akarta megvetni lábát a humaniórák és reáliák talaján”.

Móra Ferenc.

fizika, csillagászat, botanika

1999. július

A versfordítás geometriai analogonja.

Somlyó György Kossuth-díjas költő és a matematika.

matematika, Rényi Alfréd, Möbius-szalag, Paul Valéry, Kerékjártó Béla, ábrázoló geometria

2000

2000. június

Gazda István: József Attila és a relativitáselmélet.

Oknyomozó történelem.

fizika, Albert Einstein, relativitáselmélet, térelmélet, végtelen világegyetem, matematika

2000. július–augusztus

Schiller Róbert: Az asztrológus és az űrhajó.

József Attila.

fizika

„A háromszög nevezetes vonalai”.

Szövegkollázs Németh László írásainak felhasználásával.

matematika, valószínűségszámítás, Blaise Pascal, informatika, Norbert Wiener

2000. szeptember

„Adalékok Mach tanainak megítéléséhez”.

Robert von Musil (1880–1942) – osztrák mérnök, író, esszéista.

fizika, Ernst Mach, Musil-féle színpörgettyű

2000. december

Hommage à FIZIKA

Madách és a tudományok.

Csak egy kultúránk van II.

fizika, biológia, orvoslás

2001

2001. április

Esterházy Péter: „Wittgenstein, Wittgenstein, miért hagytál el engem?”.

matematika, Pogány János, Turán Pál, Hajós György, Gottlob Frege, Bertrand Russell

2001. május

Csokonai és a természettudományok.

Csak egy kultúránk van I.

biológia

2001. július–augusztus

Dienesék levelei Babitshoz.

matematika

Németh László és a természettudomány.

Csak egy kultúránk van III.

biológia, botanika

Németh László: Rabelais.

A Tizenhatodik század című tanulmány „Rabelais” című fejezete.

enciklopédizmus

2001. november

Szávai Nándor: Savinien Cyrano – CYRANO DE BERGERAC.

A fordító utószava a Holdbéli utazás-hoz.

Pierre Gassendi, Giordano Bruno stb.

2003

2003. január

Curriculum Vitae.

Robert és Martha Musil feljegyzéseiből.

fizika, technika

2003. április

Thomas Mann: „Zenét kell tanulnom”.

Arnold Schönberg, Theodor Adorno

2004

2004. július–augusztus

Bartha Lajos: Jókai csillagászata.

175 éve született a XIX. század nagy prózaírója.

fizika, csillagászat, Nap, Hold, üstökös, csillagtérkép, csillagkép stb.

2006

2006. június

Rab Gusztáv: A valóság és a költészet a Madame Bovaryban.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

Flaubert, Rab Gusztáv, Nyugat

2008

2008. november

Lengyel András: Az „esernyőjét elhagyó öreg tanár” és József Attila.

filozófia, természettudomány, tudományfilozófia, József Attila, Erdős Lajos, Vágó Márta

2009

2009. március

Rosszalkodás a vers?.

Beszélgetés Marsall László költővel, az idei Kossuth-díj kitüntetettjével.

matematika, csoportelmélet

2012

2012. január

Földvári Aladár: Jókai – a geológia népszerűsítője.

geológia, földtan, földtörténet, Hantken Miksa, Zsigmondy Vilmos

2012. június–augusztus

Keresztury Dezső: Adalék Jókai forrásaihoz.

földtörténet, geológia, őslénytan, paleontológia

2014

2014. április

Tóth Árpád: A fordító előszava.

Gustave Flaubert Bouvard és Pécuchet című regényéhez

kémia, biológia, geológia, orvoslás

2015

2015. november

D. Zöldhelyi Zsuzsa: „A jövő század regénye” keletkezése, forrásai.

(Részletek)

csillagászat, geológia, meteorológia, technika

2016

2016. május

Csongor Győző: Móra Ferenc és a természettudomány.

természettudomány, biológia, természetismeret, darwinizmus

2017

2017. október

Simon Katalin: Karinthy Frigyes fantasztikus útja

Az „Utazás a koponyám körül” keletkezésének körülményei

orvoslás, agyműtét, Herbert Olivecrona, Karinthy Frigyes