Ponticulus Hungaricus

Hidacska a humaniórák és reáliák között

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Közoktatási Szakosztályának webfolyóirata

The John von Neumann Computer Society
Education Department’s Web Journal

XXVIII. évfolyam (2024) 2. szám

Felszeghi Sára · Mert a szívnek teljességéből szól a száj
A betegség mint a szereplők és a társadalom jellemzésének eszköze Jókai Mór műveiben

orvoslás, betegség, Jókai Mór

Jókai a betegségek leírásakor alapos természettudományi műveltségről tesz tanúbizonyságot, s összevetve az orvosi szakkönyvekkel, mint látni fogjuk, igen precíz ismeretekkel rendelkezik.

dr. Vladár Imre · Rabelais doctor, az egyetemes humanista

orvos, orvoslás, Rabelais

Németh László kifejezésével, a század gátszakadásából vetődött föl ez a francia humanista orvos, akit hasonló, szatirikus társadalombírálatra ihletett, mint Rotterdami Erasmust és késztette utópia hirdetésére, mint az angol Morus Tamást és később az olasz Tomasso Campanellát.

Dr. Matos László · Németh László orvosi tanulmányairól

orvos, orvoslás, Matos László, Németh László

Betegségéről, a hipertóniáról szóló leveleinek gyűjteménye a legkülönösebb orvosi könyv, amit valaha is írtak. Az író-orvos vérnyomás naplója drámaian tömör kor- és kórrajz, tanúja annak, hogyan őrzi meg a betegség börtönéből is kísérleti műhelyt alakító értelem az emberi tudatot és méltóságot; az orvos-író megfigyelései pedig a klinikai gondolkodás követésének örömével ajándékozzák meg a fiatalabb pályatársakat. Az írás hőse ezért nem a hipertónia, hanem a kísérletező ember, akit a magas vérnyomás, e furcsa népbetegség szorít védekezésre.

Hágen András · Az éghajlatváltozása és a naptevékenység
Berkes Zoltán (1908–1993)

Berkes Zoltán, paleoklimatológia, klímaváltozás, napállandó, Zoltán Berkes, paleoclimatology, climate change, solar constant

Berkes Zoltán éghajlatváltozási elmélete fontos szerepet töltött be a magyar paleoklimatológiai kutatás történetében. A kutatásai során a Nap ciklikus változásaiban látta a klímaváltozás okát. Kiemelendő, hogy szovjet nyomás ellenére kihangsúlyozta a szén-dioxid szint emelkedését és az így okozott üvegházhatást.

„Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar valamit?” (Robert Musil)
Ponticulus Orphan Components archívum & oldaltérkép