Hídverés

A »két kultúra« kapcsolódásainak bemutatása

1997  · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

1997

1997. december

Simonyi Károly: A hét szabad és a hét mechanikai művészet.

A középkori egyetem.

középkor, egyetem

1998

1998. április

Laczik Bálint: Updike és a tudomány.

technika, fémmegmunkálás stb.

Lévárdi László, Sain Márton: A ráció üzenetei.

(Részletek)

tudománytörténet, művelődéstörténet, matematika, matematikatörténet

1998. július

Programnyelvi elemek irodalmisága.

informatika, Java, programozási nyelv

1998. augusztus

Nádor György: Lucretius Carus a természettörvényről.

fizika, természetfilozófia

1998. december

Tóth Imre: A szentháromszög negatív teológiája.

(Szövegkollázs)

matematika, nemeuklideszi geometria

1999

1999. február

Abonyi Iván: Minden relatív – avagy pillantás egy fordítói műhelybe.

fizika, relativitáselmélet

Jean-Pierre Petit: Minden relatív.

Képregény a relativitáselméletről
(Részlet)

fizika relativitáselmélet, görbült téridő

1999. április

Hirsch Tibor: „Figyeljétek összetettségét!”.

természettudomány, tudományos ismeretterjesztés

1999. augusztus

Németh László: Korányi Sándor.

orvoslás, kórtan, kórbonctan, élettan, vesebetegségek, lélektan, fizika, ozmózis

1999. október

Dobrovits Aladár: A fáraók művészete.

matematika, geometria, perspektíva

1999. november

Devecseri Gábor: A vers – információelméleti szempontból.

matematika, információelmélet

Nyugat-Európa igézetében.

matematika, fizika, biológia, orvoslás

1999. december

Hajrá, Iuventus!.

technika, repüléstörténet, drótnélküli távíró, képtávíró, taxaméter

2000

2000. január

A sárkányeregetés hasznáról.

orvoslás, allergia, szénanátha, pollenérzékenység, Charles Bayley

Puder Sándor: Orvoslás Shakespeare műveiben.

orvoslás, miazma útján betegségeknek, eugenika, az alkohol hatása a potenciára, illetve a születendő gyermekre, mandragóra, homeopathia, gyógyszertani és méregtani ismeretek, füvek gyógyító hatása, elmekórtan, vérkeringés, fertőző beteg elkülönítése, szívbaj, vérbaj, nemi betegségek középkori kezelése stb.

Jánoska Antal: „Bibliai” tanok – A tanulókártyák.

fizika, csillagászat, technika, építészet

2000. február

Sz. I. Vavilov: Lucretius fizikája.

fizika, atomelmélet

2000. április

Kiss Dezső, Kónya Katalin: A nagy vadászat.

avagy az elemi részecskék képregényes világa.

fizika, elemi részecskék, gyorsítók, detektorok, atomelmélet, elektron, proton, neutron, kölcsönhatások, magenergia, hadron, nukleon, kvark, neutrínó, fizikai kutatóközpontok, CERN stb.

2000. május

Perneczky Géza: Mennyire lehet matematikus a képzőművész?.

matematika, káoszelmélet, fraktálgeometria, Benoît Mandelbrot, nyelvészet, Noah Chomsky, generatív grammatika, biológia, növénytan, Lindenmayer, L-system

Kepes György: Művészet és tudomány.

A világ új képe a művészetben és a tudományban című kötet „Művészet és tudomány” című fejezete.

matematika, fizika, építészet

2000. június

Tverdota György: József Attila költészetének kozmológiai vonatkozásai.

fizika, csillagászat, táguló világegyetem, antianyag, relativitáselmélet, matematika

2000. július–augusztus

Vekerdi László, Herczeg János: A fémek titkai.

technika, fémkohászat, fémek edzése

Tuska Ágnes: „…a működésben van a nyugalom”.

József Attila viszonya a fizikához, emlékezve születésének hetvenötödik évfordulójára.

fizika, matematika

Marx György: Ecset és lézer.

fizika, lézer

Tudomány, fantasztikum, utópia.

Szubjektív válogatás a tudományos fantasztikus, illetve utópisztikus fantasztikus művek bibliográfiájából.

science fiction, sci-fi, tudomány, fantasztikum, utópia

2000. szeptember

Lev Tolsztoj felvételi kérelme a kazáni egyetemre.

matematika, Nyikolaj Lobacsevszkij

2000. október

Ádám Sándor: Patyi bácsi.

Pattantyús-Ábrahám Géza, műegyetemi zenekar

2000. november

Hommage à MATEMATIKA

Gonzalo Sanchez Vazquez.

Matematika és költészet.

matematika, geometria, idomok, görbék stb.

„Matematikai humanizmus”.

„Kiket új dolgok égő vágya izgat…”.

tudományos megismerés, matematika, Niccolò Tartaglia

2000. december

Hommage à FIZIKA

Szamosi Géza: A polifon zene és a klasszikus fizika.

A newtoni időfogalom eredete.

fizika, klasszikus fizika, Isaac Newton, idő, zene, polifon hangzás

„A fájdalmas félreértés immár a múlté…”.

A Galilei-ügy.

fizika, klasszikus fizika, Galileo Galilei

2001

2001. január

Arany János akadémiai évei (1865–1877).

Válogatás a főtitkár hivatali levelezéséből.

matematika, Bolyai-hagyaték, szögharmadolás, fizika, Meteorológiai és Földmágnességi Intézet, Vénus-bolygó átmenet, meteorit, Kozmosz Apotheozisa, kémia, Vegyészeti Laboratórium, Than Károly, Charles Sainte-Claire Deville, földrajz, Lánchíd, vízmérce, Északi-sarki expedíció, méter-rendszer, biológia, Charles Darwin, orvoslás, Balassa János, Sebészeti Atlasz, Guillaume Duchenne de Boulogne, elektromosság, gyógyítás

2001. február

Jéki László: Egy hatszáz éves dagály meséje.

A Canterbury mesék tudománya.

csillagászat

2001. március

Hommage à MEDICINA

Mozsolics Amália: Hephaistos sántasága.

technika, kovácsmesterség, orvoslás, arzénmérgezés

Magyar László András: Agrippa szatírája az orvosokról.

orvoslás, orvos, Henricus Cornelius Agrippa von Nettesheym

Erasmus Roterodamus: Az orvostudomány dicsérete.

orvoslás

2001. április

Lánczos Kornél: A tudomány, mint a művészet egyik formája.

matematika, irracionális számok, halmazelmélet, Cantor, kontinuum, megszámlálhatóság, fizika, térelmélet, Boltzmann, Albert Einstein, Ernst Mach, Faraday

Lósy-Schmidt Ede: Művelődéstörténeti vázlatok a magyar technika sok évszázados múltjából.

technika, ingineur, mérnök, szóetimológia

2001. május

Kovács István: Tudomány és művészet.

fizika

L. I. Ponomarjov: A költő és a komplementaritás elve.

fizika, atomfizika, kvantumfizika

Szent-Györgyi Albert: Dionüszosz és Apolló követői a kutatásban.

tudományos kutatás

2001. június

Csizmadia Ákos: „A technokrata marha”.

Faludy György tudományról, atombombáról, környezetszennyezésről.

tudományos és technikai fejlődés, környezetszennyezés

„A determinizmus alkonya”.

Részlet Sir Arthur Eddington A természettudomány új útjai című könyvéből.

fizika, kvantumelmélet, determinizmus

Jobba György: Mi okozhatta Héphaisztos sántaságát?.

orvoslás

2001. július–augusztus

Németh László: Csokonai és a botanika.

biológia, botanika

Németh László: Orvostörténet és szellemtudomány.

orvoslás

Németh László: A két Bolyai · A Bolyaiak drámája · A Bolyaiak a matematikatörténet világában.

(Részlet)

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Bolyai Farkas, Gauss

Németh László: „…már nem természet és nem értelem, hanem természettörvény”.

Részlet a Dilthey, egy német tudós című írásból.

természettörvény, matematika, fizika

Németh László: A fizika átalakulása.

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, kvantumelmélet, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg

2001. szeptember

„A művészet és a tudomány a fény kettős természete”.

Márton A. András festőművész képei.

matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, fizika, idő, relativitáselmélet, kvantumelmélet

2001. október

Riedl Frigyes: Arany János állatai.

Részlet a szerző Arany János című kötetéből.

biológia, állattan, etológia

In memoriam Szabó Árpád (1913–2001)

Az irracionalitás fölfedezése.

Részlet A görög matematika kibontakozása című kötetből.

matematika, számelmélet, racionális és irracionális szám

2001. november

Cyrano de Bergerac: Holdbéli utazás.

(Részletek)

fizika, atomelmélet, csillagászat, tömegvonzás, Ptolemaiosz, Gassendi, technika

Salamon Henrik: Ami a történelemkönyvekből – rendszerint – kimarad.

orvoslás, fogászat, Eszterházy Miklós nádor, Bethlen Miklós gróf

2001. december

Jéki László: Fizika a színpadon I..

fizika, atomfizika, atombomba, Werner Heisenberg, Niels Bohr

Jéki László: Fizika a színpadon II..

fizika, atomfizika, Manhattan program, atombomba, Louis Slotin

Tóth Imre: Palimpszeszt.

Szavak egy háromszög előtt
(Részlet az Előszóból és a műből)

matematika, nemeuklideszi geometria

2002

2002. január

Vámos Tibor: Tudomány – művészet.

tudomány, művészet

Jéki László: Fizika a színpadon III..

fizika, Stephen Hawking

Werner Heisenberg: Goethe és Newton színelmélete a modern fizika megvilágításában.

fizika, színelmélet, Goethe, Newton

2002. február

Archimedes kunkorja.

Válogatás A magyar matematikai műnyelv története című kötetből.

matematika, szaknyelv

Töredékes „Gondolatok”.

matematika, geometria

Székely J. Gábor: Jákob és Lábán paradoxona.

matematika, valószínűségszámítás, paradoxon

Jéki László: Fizika a színpadon IV..

fizika, fizikus, atomfizika

2002. március

Tanköltemény-kesergő.

technika, eke, mezőgazdaság

2002. április

„Igen korán űzték minden mívelt nemzetek a mathematicát.”.

Részlet egy híres politikus egyetemes történeti munkájának töredékéből.

matematika, fizika, kémia, orvoslás, bölcselet

„Krakkói kirándulás”.

Részletek Petneki Áron rendhagyó Krakkó útikönyvéből.

Collegium Maius, Ilkus Márton, Kassai Antoninus János, Krakkói Lengyel Tudományos Akadémia

Tudományos kislexikon.

matematika, számelmélet, játékelmélet, fizika, idő, relativitáselmélet, görbült téridő, kvantumelmélet, meteorológia, forgószél, biológia, mikrobák, biokémia

Jéki László: Fizika a színpadon V..

fizika, Werner Heisenberg, Richard Feynman

2002. május

Németh László: Dürrenmattról.

(Részlet)

fizika

Szathmáry László: Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában.

fizika, csillagászat, Ilkus Márton, Regiomontanus, csillagászati műszerek, Peuerbach György

Székely J. Gábor: Az emberi halandóság paradoxona; örökifjúság az atomok, a „nyelvi atomok” és az alkatrészek világában.

biztosítási matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika

2002. június

„Javított kiadás”.

A logicizmus, mint melléklet Az aritmetika alaptörvényei-hez.

matematika, logika, halmazelmélet, antinómiák, Georg Cantor, Gottlob Frege, Bertrand Russell

Mindennapi hetesünket add meg nekünk ma.

Válogatás a Hetes lexikon anyagából.

Agrippa, bűvös négyzet, agyidegek, állatok hét osztálya, artes liberales, artes mechanicae, beszéd hét része, Bibliai hetesek, Cardano, cukorbetegség

Georg Klein: A két kultúra.

két kultúra, humán és reál kultúra, biológia, DNS

2002. szeptember

Herman Ottó: Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága I..

biológia, ornitológia

15 éves a kapitány!.

matematika

Marx György: Fizikus nyelv.

fizika, szaknyelv

Fűben, fában, vegykonyhában orvosság.

orvoslás, gyógyszerészet, Andaxin

Mandics György: Az ösztön sötét örvényében.

(Részletek egy ciklusból)

fizika, biológia, matematika

2002. október

Németh László univerzuma.

két kultúra, természettudományok, matematika, fizika, Bolyai János, Galileo Galilei, orvoslás stb.

Herman Ottó: Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága II..

biológia, ornitológia

2002. november

Véletlen.

Tudományos ismeretterjesztő táncjáték.

matematika, valószínűségszámítás

Lehetetlen formák.

FARKAS F. TAMÁS képzőművész világa.

matematika, geometria, hiperkocka, Penrose, Penrose-háromszög, Möbius, Möbius-szalag, M. C. Escher

Herman Ottó: Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága III..

biológia, ornitológia

2002. december

„Színész vagyok, nem matematikus!”.

A Bolyai-drámák keletkezése Németh László levelezése tükrében.

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János és Farkas

Németh László: A Bolyai-filmtervek.

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János és Farkas, C. F. Gauss

Vekerdi László: Bolyai János vallomásai.

Benkő Samu könyvéről.

matematika, Bolyai János

Három vers.

Tóth István: A Bolyaiak – János (Két párhuzamos között) · Kiss Jenő: A fiúhoz az apáért. A két Bolyai emlékére · Emőd Tamás: Bolyai.

matematika, Bolyai János, Bolyai Farkas

Székely János: Bolyai hagyatéka.

matematika, geometria, Bolyai János

2003

2003. február

Baumgartner Alajos: Ógörög aritmetikai epigrammák.

matematika, szöveges feladat, epigramma

Egy jeles tudományos ismeretterjesztő.

Részletek Thomas Mann regényeiből.

matematika, fizika, kémia, biológia stb.

Dr. Huszár György: A fog a Bibliában.

orvoslás, fogászat

2003. március

Tony-Michel Torrilhon: Idősebb Pieter Bruegel betegségábrázolásai.

A szező La pathologie chez Bruegel című tanulmányának magyar nyelvű összefoglalása.

orvoslás, patológia

Publius Ovidius Naso: Római naptár.

csillagászat, matematika, számmisztika

Jéki László, Palugyai István: A kaland és haszna.

természettudományok, Oberth, Ciolkovszkij, Goddard

Csizmadia Ákos: A Hold meghódítása.

csillagászat, űrkutatás

2003. április

In memoriam Békésy György

Békésy György: Művészet a kutatásban, kutatás a művészetben.

tudományos kutatás, képzőművészet

A Békésy-gyűjtemény.

képzőművészet, Békésy György, Békésy-gyűjtemény

Tarnóczy Tamás: Kiegészítések Békésy György életrajzához.

orvoslás, fizika, fül, Békésy György

2003. május

Vörös Imre: A newtoniánus kozmológiai felfogás diadala.

A felvilágosodás korának kozmológiájához.

fizika, csillagászat, gravitáció, Isaac Newton

Egy ógörög dombormű.

orvoslás

2003. június

Addig formalizálj, ameddig az értelmünk ér!.

matematika, Euklidész, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, informatika, ALGOL, kémia, szerves kémia, benzol, szénhidrogének, Kekulé

2003. szeptember

Hargittai István: Degas táncosnői és a molekulák konformációja.

kémia, molekula, térbeli szerkezet

Hargittai István–Lengyel Györgyi: A hét egydimenziós tércsoport magyar hímzéseken.

kémia, krisztallográfia, szimmetria

2003. október

Egy tudomány- és technikatörténeti pannó.

fizika, elektrotechnika

Moro úr sikeres lefagyasztása

2003. november

In memoriam Neumann János

Neumann Miklós: Neumann János általános emberi vonásai.

matematika, fizika, informatika, közgazdaságtan

Dr. Ferenczi Sándor: A mechanika lelki fejlődéstörténete.

Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy tanulmányához.

fizika, klasszikus mechanika

Neumann Miklós: Beszélgetések Neumannéknál vacsora közben.

matematika, fizika, informatika, közgazdaságtan

György Darvas–Tamás F. Farkas: Animated graphic illustration of Quantum ChromoDynamics (QCD).

elméleti fizika, elemi részecskék

2004

2004. január

A hírközlés ókori történetéből.

technika, informatika, hírközlés

Hargittai István–Lengyel Györgyi: A kétdimenziós szimmetria-tércsoport magyar mintákon.

szimmetria, kémia, krisztallográfia, tércsoportok

2004. február

„S döbbent félsz remegővé tette a gyógytudományt is”.

Járványok az Ókorban.

orvoslás, fertőző betegségek, dögvész, pestis

Jéki László: Van Gogh-képeket fejtő csillagászok.

fizika, csillagászat

2004. március

Perneczky Géza: Mire jó a fraktálfilozófia?.

avagy tallózás az „új lelkesültség” nemzetközi szakirodalmában.

matematika, geometria, fraktál, káosz, Mandelbrot, Turing stb.

Perneczky Géza: Képzőművész a matematika és a „szép arányok” tartományai között.

Saxon Szász János művészetéről.

matematika, geometria, fraktál, káosz, Mandelbrot, Turing stb.

„A föld kerek, mint a narancs”.

matematika, nemeuklideszi geometria, Gauss, fizika, csillagászat, iránytű, asztrolábium, szextáns

2004. április

Egy különös feladvány.

Részlet a Lalitavisztara eposzból.

matematika, nagy számok, számrendszerek

Van Gogh a galaxis határán.

fizika, csillagászat, galaxisok, Hubble űrteleszkóp

2004. május

Schiller Róbert: Egy kultúra között.

Három írás a kötetből.

természettudomány, fizika, kémia

Bartha Lajos: A Halley-hozta író: Mark Twain.

fizika, csillagászat, Halley-üstökös

2004. június

Esterházy Péter: Ha fülelünk.

Mutatvány A jövő a számtantudósoké című kötetből.

matematika

Maróti Tamás: Csillagászati események az Árpád-házi uralkodók érméin.

fizika, csillagászat

Werner Heisenberg: A humanisztikus műveltség, a természettudomány és az európai kultúrkör viszonyáról.

természettudományok, matematika, fizika, atomelmélet

2004. október

Ponori Thewrewk Aurél: Divina Astronomia.

(Részletek)

fizika, csillagászat, középkori világkép

Szauer Ágoston: E. A. Poe és az elfordított látás.

fizika, csillagászat, fiziológia, látás

Jéki László: Megfejtem Makk ezredes titkosírását.

matematika, titkosírás

2004. november

„Halmazokkal való számadások”.

matematika, halmazelmélet, számosság, számolás

Móra László: Katonai sikereit elősegítették kémiai tanulmányai.

kémia, szerves kémia, szappangyártás, kókuszdióolaj, zsírsav, kaprinsav

Szentgyörgyi István: A kémikus Görgey.

kémia, szerves kémia, szappangyártás, kókuszdióolaj, zsírsav, kaprinsav

2004. december

Gáspár Ferenc: Az orvos a tengeren.

technika, mechanikus szerkezetek, orvoslás, hallgatózás, sztetoszkóp, diagnózis

2005

2005. január

Kosztolányi Dezső beszélgetése Kövesligethy Radó professzorral.

fizika, csillagászat, geofizika, földrengéskutatás, Kövesligethy Radó

Kövesligethy Radó: A szférák harmóniája.

(Első közlés)

fizika, csillagászat, világképek, szférák, Püthagorász, Ptolemaiosz, Kepler, Kövesligethy

Voigt Vilmos: A szférák zenéje a világ harmóniája.

(A teljes bibliográfiával kiegészítve)

fizika, csillagászat, világképek, szférák

Egy általánosiskolai tudománytörténeti pályázat tanulsága.

fizika, Kövesligethy Radó

A Szaturnusz dala a Der Spiegel weboldalán.

fizika, csillagászat, űrkutatás, Szaturnusz, Cassini-szonda

2005. április

A Világegyetem szerkezetének zenei analogonja.

Ezredvégi beszélgetés Szalay Sándor fizikussal
. (Részlet)

fizika, csillagászat, galaxis-halmazok, anyageloszlás, buborék-modell, Jakov Zeldovics

Bartha Lajos: Égi jelenségek egy 17. századi látképen.

fizika, csillagászat, üstökös, Szatmár, 1672, J. Hevelius, Fléche, F. S. Archenhold

2005. szeptember

Bresztovszky Ernő: Makrokozmosz en mikrokozmo.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, csillagászat, Halley-üstökös

Ambrus Zoltán: Ehrlich Pál.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

orvoslás, luesz,szifilisz, Edward Jenner, Louis Pasteur, Paul Erlich

Halle Valter: Dopping.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

biológia, kémia, biokémia, növényi alkaloidák, ajzószerek, dopping, Sigmund Fränkel

Dávid Lajos: Eötvös Loránd.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, Eötvös Loránd, gravitáció, gravitációs állandó, Eötvös-inga

Komjáthy Aladár: Négy vers.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, tér, idő, természettörvény

Beke Manó: Szofja Kovalevszkaja.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

matematika, Szonja Kovalevszka, Mittag-Leffler, Weierstrass, Königsberger Leo

Beke Manó: Helmholtz.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

matematika, fizika, Helmholtz

Komjáthy Aladár: A relativitás elvéről.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, relativitáselmélet, Isaac Newton, Albert Einstein, Minkowski

2005. október

Beke Manó: Az Einstein-féle elmélet.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein

Szende Pál: Az Einstein-féle elmélet történeti jelentősge.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein

Lambrecht Kálmán: Magyar tudós sorstragédiája. Apáthy István emlékének.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

biológia, neurofibrillák, Apáthy István

Gál Vilmos: Egy új aetherelmélet kísérlete.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, csillagászat, éter

Ignotus: Jules Verne.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

technika, technológia, Jules Verne, Ignotus

Szemlér Ferenc: A költő és a Világegyetem.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, determináltság, kvantumelmélet

Erdély Dániel: Spidron.

Budapest Kiállítóterem 2005. október 12–november 20.

Szántó Borisz: Kiállítás-megnyitó.

matematika, geometria, szimmetria, csempézés, térkitöltés, spidron, fizika

Erdély Dániel: Tárgytörténet.

matematika, geometria, szimmetria, csempézés, térkitöltés, spidron, kristályfizika

2005. november

Békefi Antal: A kovácskalapácsok munkaritmusai és jelbeszéde.

technika, vasmegmunkálás, kovácsolás

Wiedemann László: Humánjelenségek a fizika értésében.

fizika, filozófia, oktatás, humán kultúra, reál kultúra

Pócs Éva: Tér és idő a néphitben.

fizika, tér, idő, kozmogónia, rendezettség, rendezetlenség, káosz, térátmenet, időátmenet, folytonosság

2005. december

Fröhlich Georgina: Fizika a művészetben. A zenei szimmetriákról.

technika, vasmegmunkálás, kovácsolás

Wiedemann László: Gondolatok a fizika törvényeinek ismeretelméleti hátteréről.

fizika, filozófia, ismeretelmélet

2006

2006. január

Id. Dr. Bibó István: A számok jelentése és a gondolkodás alapformáinak története.

matematika, számok, néprajz, etnológia

2006. február

Dr. Schultheisz Emil: Medicina a reneszánsz egyetemen.

orvoslás, reneszánsz, felsőoktatás, orvosegyetem

Dr. Schultheisz Emil: Az arab medicina assimilatiója a későközépkori latin orvosi irodalomban.

orvoslás, középkor, arab orvoslás, latin orvosi irodalom

Dr. Schultheisz Emil: Avicenna és a psychosomatica gyökerei.

orvoslás, pszichoszomatika, Avicenna

2006. március

Surányi Dezső: Az Íliász és az Odüsszeia növényvilága.

Juhász-Nagy Pál emlékére.

botanika, növénynevek, ókor, ógörög irodalom, Homérosz, Íliász, Odüsszeia

Benno Artmann: Matematikai motívumok görög érméken.

matematika, geometria, szimmetria, numizmatika, ókor, Görögország

Stirling János: Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque linguae latinae.

(A növényszótár bemutatása)

botanika, növénynevek, szótár, Vergilius

2006. április

Kollár János: Zeneterápia az Alzheimer-kóros betegek kezelésében.

orvoslás, Alzheimer-kór, zeneterápia

Szabó Gyula: Bartók Béla csillagai.

fizika, csillagászat, csillagképek, napfogyatkozás, zene, Bartók Béla

Bartha Lajos: Hányan vannak a „Három kaszások”?.

fizika, csillagászat, Orion csillagkép, Orion-öv, csillanevek, néprajz, néphit, népszokások

Pintér László: A penészes gyík.

orvoslás, fertőző betegségek, diftéria, torokgyík, Fekete István. Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond

2006. május

Lakits Ferenc: A magyarok honfoglalásának ideje és a csillagászat.

fizika, csillagászat, napfogyatkozás, magyar történelem, honfoglalás, Bizánc

Angela Vierling-Claassen: Matematikai modellek és képzőművészet a XX. század elején.

matematika, geometria, térbeli alakzatok, szobrászat, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Henry Moore, Max Ernst, Man Ray

Erdély Dániel: Spidron jegyzetlapok I..

matematika, geometria, térgeometria, térkitöltés, spidron

2006. június

Fejér Lipót: Néhány szó Henri Poincaréról.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

matematika, Henri Poincaré

Benedek Marcell: A G-sugarak.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, optika, színskála

Bálint Elemér: Beke Manó.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Beke Manó

Sós Aladár: A relativitás teóriája.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, Lorenz, Ernst Mach, Hermann Minkowski

Ma Lin: Hullámzó tenger a hold fényében.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

matematika, fraktálgeometria, Benoît Mandelbrot, távol-keleti művészet, festészet

2006. július–augusztus

Marx György: Németh László hódmezővásárhelyi üzenete.

természettudomány, fizika

Erdély Dániel: Spidron jegyzetlapok II..

matematika, geometria, térgeometria, térkitöltés, spidron

Hard fun.

Részlet Nyíri Kristóf a Globális társadalom, helyi kultúra című írásából.

oktatás, funkcionális analfabétizmus, nehéz szórakozás, Seymour Papert

Dr. Németh István: Egzotikus képek, egzotikus betegségek.

orvoslás, orvoslástörténet, képzőművészet, festészet, Frans Post

Dr. Németh István: Quentin Massys és egy rejtélyes Paracelsus-portré.

orvoslás, Paracelsus, képzőművészet, festészet, Quentin Massys

Dr. Németh István: Van Gogh patográfiája.

orvoslás, pszichiátria, Vincent Van Gogh

Dr. Németh István: Művészet a pestis árnyékában.

orvoslás, fertőző betegségek, járványok, pestis, képzőművészet, festészet, Nicolas Poussin, Carlo Coppola, Domenico Antonio Vaccaro

Dr. Németh István: Mestermű vagy hamisítvány? A Morelli-módszer.

XIX. század, morfológia, Giovanni Morelli, Morelli-módszer, képzőművészet, festészet

Képek Poloniusnak.

Orosz István retrospektív kiállítása az Ernst Múzeumban.

matematika, geometria, paradoxon, képzőművészet, grafika, Orosz István, Arcimboldo, Escher, Magritte

2006. szeptember

Dr. Grósz István: Dante Isteni színjátékának szemészeti vonatkozásairól.

biológia, orvoslás, szemészet, irodalom, vers, Dante, Isteni színjáték, Divina Commedia, La Commedia, Grósz István

Dr. Grósz István: Szemészeti vonatkozások Shakespeare műveiben.

biológia, orvoslás, szemészet, irodalom, szonett, színmű, Shakespeare, Grósz István

2006. október

Csach Gábor: Az életlendület matematikai konstrukciója.

matematika, arányok, arányelmélet, aranysor, modulor, képzőművészet, avantgárd, szobrászat, Beöthy István, Etienne Beothy, Le Corbusier, Csach Gábor

Szállási Árpád: Az orvos alakja a magyar szépirodalomban.

orvoslás, orvos, szépirodalom, regény, novella, Gvadányi József, Eötvös József, Fáy András, Kemény Zsigmond, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Móricz Zsigmond, Török Gyula, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Szállási Árpád

Escher Károly: Petőfi igazi arca.

technika, kémia, fényképezés, Daguerre, dagerrotípia, Petőfi Sándor, Escher Károly

2006. november

Surányi Dezső: A Biblia növényei.

biológia, botanika, kultúrtörténet, Biblia, Surányi Dezső

Surányi Dezső: A görög hitvilág növényei.

biológia, botanika, Görögország, mitológia, kultúrtörténet, Surányi Dezső

2006. december

Tasnádi Kubacska András: A geológus.

geológia, geológus, paleontológia, szépirodalom, regény, Jókai Mór, Fekete Gyémántok, Berend Iván, Tasnádi Kubacska András

Babits Mihály: Goethe.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

enciklopédikus gondolkodás, Nyugat, szépirodalom, költészet, Goethe

Babits Mihály: Könyvről könyvre.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

matematika, modell, fizika, indeterminizmus, Albert Einstein, Max Planck, Rutherford, Eddington, kozmogónia, világmodell

Gáspár Kornél: Örök megújhodás-e vagy világ vége?.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, kozmogónia, világmodell, entrópia

Gáspár Kornél: Madách és lelki rokonai.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, kozmogónia, világmodell, Giordano Bruno, Kepler, filozófia, irodalom, Madách Imre, Goethe, Byron

Gáspár Kornél: Az eszme felé.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

természettudományos világkép, filozófia

Lánczi Jenő: Modern metafizikusok (Paulsen, Haeckel, Ostwald, Mach).

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, tudományfilozófia, Friedrich Paulsen, Ernst Haeckel, Wilhelm Ostwald, Ernst Mach, Immanuel Kant

Németh Andor: Új irányok a világirodalomban..

Nyugat-konferencia.
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, Albert Einstein, Max Planck, fizikai világkép, irodalom, Proust, Paul Valéry, James Joyce

Németh László: Klasszicizmus?.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

matematika, fizika, Albert Einstein, relativitáselmélet, filozófia, Ortega, relativitás

Németh László: Új enciklopédia.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

enciklopédizmus

Schöpflin Aladár: Babits Mihály új regénye. Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, modellezés, irodalom, regény, utópia, sci-fi, Elza pilóta, Schöpflin Aladár

Erdély Dániel: Spidron jegyzetlapok III..

Egy eszme/elv/ötlet/tudomány/diszciplína/találmány ébredésének dokumentumai.

matematika, geometria, térgeometria, térkitöltés, spidron, filozófia, Erdély Dániel

2007

2007. január

Kolozsvári Papp László: A vénasszony harmadik története.

matematika, Bolyai Farkas, Bolyai János, Benkő Zsuzsanna, orvoslás, gümőkór

Perneczky Géza: A világ új képe.

Természettudósok a „szép”-ről a komputer korában.

matematika, fraktálgeometria, káoszelmélet

2007. február

Schiller Róbert: Vallomás Vekerdi Lászlóról.

humán kultúra, reál kultúra, tudománytörténet, művelődéstörténet, Vekerdi László

Végh János: Érez-e fájdalmat Mantegna Szent Sebestyénje?.

orvoslás, fájdalom, képzőművészet, ábrázolás, festészet, Andrea Mantegna

W. Watson Buchanan: Reneszánsz kori vers a migrénről.

orvoslás, fájdalom, fejfájás, migrén, William Dunbar, reneszánsz

2007. március

Szőke Annamária: „Titok a jövő jelenléte”.

Tudomány a művészet határain belül Erdély Miklós művészetében.

matematika, topológia, Klein-kancsó, fizika, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, C.E.T.I.-projekt, etc.

Schiller Róbert: Metaforák cserebomlása.

Elhangzott, a Bölcsészet és természettudomány – a ‚két kultúra’ romboló mítosza című konferencián, 2006-ban.

metafora, irodalom, természettudomány, tudományos szókincs, metafora-átvétel

Kéri Katalin: Omlett nyolc tojásból.

A Hold a régi fantasztikus irodalomban.

Hold, tudománytörténet, művelődéstörténet, tudományos-fantasztikus irodalom, sci-fi

Surányi Dezső: Petőfi természetképe.

A Mítosztól a valóságig című kötet IX. fejezete.

irodalom, költészet, Petőfi Sándor, természet, növények, állatok, természeti jelenségek

2007. április

Paul Vitányi: Tolsztoj matematikája a Háború és béké-ben.

matematika, Zénón, aporia, paradoxon, infinitezimális mennyiségek, végtelen sorok összege, halmazelmélet, fizika, erőhatás, mozgás, folytonosság

Bartha Lajos: Hová néznek a „húgybanézők”?.

Egy kis nyelvtörténeti csevegés I..

fizika, csillagászat, szóetimológia, húgy, csillagkép, csillag

2007. május

Surányi Dezső: Mezőgazdasági termelés az ókori Palesztínában – a Biblia tükrében.

biológia, mezőgazdaság, földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés

2007. június

Bara Éva: Escher és térszemléletünk.

matematika, térgeometria, Escher, formák

Malina János: Sokoldalúság vagy káosz?.

természettudományok, fizika, kémia, biológia, orvoslás, Borogyin

Malina János: Zenével a zavarok ellen.

orvoslás, pszichológia, Gertrud Orff, multiszenzorikus terápia, Rudolf Steiner, antropozófia, zeneterápia

2007. július–augusztus

Merza József: A matematika és a keresztény gondolkodásmód.

matematika

Dr. Boga Bálint: Művészeti analógiák, orvosi elnevezések.

orvoslás, nevezéktan

Amiről a matekpéldák mesélnek.

Különböző korokból származó iskolai matematikafeladatok társadalomképe, példákon keresztül.

matematika, szöveges feladatok

Ponori Thewrewk Aurél: Mikor ült Petőfi a négyökrös szekéren?.

csillagászat, dátum-meghatározás

Paranoid tudós, paranoid tudomány?.

orvoslás, pszichiátria

Erdély Dániel: Spidron jegyzetlapok IV..

matematika, geometria, térgeometria, térkitöltés, spidron

2007. szeptember

Ottlik Géza: [Egyetem, BH].

matematika, algebra, Bartel Leendert van der Waerden, analízis, függvény, folytonosság, Fejér Lipót, fizika, kvantumelmélet, Ortvay Rudolf

Ottlik Géza: Félbeszakadt beszélgetés – Réz Pállal.

matematika, diophantoszi egyenlet, Fejér Lipót

Ottlik Géza: A regényről.

matematika, modell

Ottlik Géza: Vegyészek.

kémia

Embrió-matematika.

Részletek Ottlik Géza írásaiból és interjúiból.

matematika, fizika, technika

Ottlik Géza: A Valencia-rejtély.

matematika, fizika

Szamuely Tamás: A Valencia-nyomozás.

tudományos kutatás, matematika, fizika, Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker

2007. október

Perneczky Géza: Meteorology Art.

meteorológia, üvegház-hatás, képzőművészet, festészet

Tömörkény István: Gugorázás.

fizika, mechanika, hengerkerék

Hargitai Rezső: Orvosi metaforák és hasonlatok.

orvoslás, betegségtünetek, metafora, ádámcsutka, Xanthippe-szindróma, hermafroditizmus, Chaplin-járás, Káin-komplexus, Pickwick-tünetegyüttes

Dobos Zsuzsanna: Szent Lúcia, a szembetegek és vakok védőszentje.

orvoslás, szembetegségek, védőszent, Szent Lúcia

2007. november

Paul Klee: A természet tanulmányozásának útjai.

természettudomány, természetszemlélet, megismerés, kognitív pszichológia

Hannes Böhringer: Használni / Lakozni / Elvenni.

építészet, filozófia

Rényi Alfréd: A Természet könyvének nyelve.

matematika, fizika, mozgás

Szegeczky Tibor: Erkölcsi és esztétikai értékek a fizikában és a matematikában.

tudománytörténet, tudományfilozófia, matematikai és fizikai gondolkodás

2007. december

Szondi Lipót: Sorsanalízis és önvallomás.

pszichológia, pszichoanalízis, sorsanalízis, Szondi Lipót, Dosztojevszkij, Honoré de Balzac

Erdély Dániel: Spidron jegyzetlapok V..

Egy eszme/elv/ötlet/tudomány/diszciplína/találmány ébredésének dokumentumai.

matematika, sík- és térgeometria, sík- és térkitöltés, spidron

Bartha Lajos: Lövőcsillag.

Egy kis nyelvtörténeti csevegés II.

fizika, csillagászat, szóetimológia, lövőcsillag, csillagkép, csillag

2008

2008. január

Perneczky Géza: Utópiák és komplexitások.

avagy Euklidész a cethal gyomrában.

matematika, fraktálgeometria, káoszelmélet

Kéri Katalin: A tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban.

Muszlim gondolatok a tudásról és az ismeretszerzésről.

neveléstörténet, művelődéstörténet, tudománytörténet, iszlám, kelet, történelem, filozófia

2008. február–március

Bartha Lajos: Kossuth és a természettudományok.

természettudományok, csillagászat, botanika, geológia, őstörténet, iparfejlődés, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Társulat, Természettudományi Közlöny

2008. április

Kovács Orsolya: Kémia a misztikában és az irodalomban.

kémia, tanítás

Koltai Tamás: Teljességi tétel.

matematika, Kurt Gödel, Bolyai-geometria

Surányi László: A Gödel-tétel spirituális jelentősége.

matematika, Kurt Gödel, Gödel-tétel

Csáth Géza: A lelki élet alaptörvénye.

fizika, csillagászat, Kepler, pszichológia, Freud, pszichoanalízis, kognitív pszichológia

2008. május

Móra Ferenc: Planéták.

asztrológia, csillagászat

Surányi László: Euklidész és Bolyai párhuzamosai: a görög és a modern tragikum szimbólumai.

matematika, Bolyai-geometria

Lambrecht Kálmán: A tűzvarázs.

Részlet Az őslények világa című könyvből.

geológia, bazalt

2008. június

Édesapám természettudománya.

Természettudományos részletek Esterházy Péter Harmonia Caelestis című kötetéből.

matematika, fizika

Móra Ferenc: A gellérthegyi távirgány.

informatika, információ továbbítás, szemaforos távjelző, távíró, Claude Chappe

2008. július–augusztus

Dr. Katona Ferenc: Ismeretelméleti és származástani kérdések Goethe „Faust”-jában.

biológia, evolúció, geológia, földtörténet, plutoisták, neptunisták

Guy de Maupassant: Horla.

Le Horla, 1886.

orvoslás, pszichiátria, luesz

2008. szeptember

Johann Wilhelm Ritter: Egy fiatal fizikus fragmentumaiból.

természetismeret, fizika, filozófia

Tillmann J. A.: Más világokra szegezett szemünk.

A Hubble kozmosz-képei.

fizika, asztronómia, világegyetem keletkezése, Hubble űrteleszkóp, filozófia, Max Weber, képzőművészet

Tillmann J. A.: Lem/GOLEM.

természettudományok, science fiction, Stanisław Lem

dr. Szabó András: Hemingway és a császármetszés.

orvoslás, szülés, Ernest Hemingway

2008. október

Tillmann J. A.: El. el. Ars electronica aeterna?.

technológia

Dr. Berndorfer Alfréd: A veleszületett rendellenesség pathogenesise történelmi szemléletben.

orvoslás, születési rendellenesség, orvoslástörténet

Jókai Mór: Most jön a kritika.

Jókai A magyar Faust című elbeszélésének befejező része.

matematika, kémia, természettudomány, Hatvani István

Tillmann J. A.: ’A híres-nevezetes Leibniz úr’.

Eike Christian Hirsch Leibniz-életrajza.

filozófia, matematika, informatika, természettudomány, Leibniz

2008. november

Nádor Zsófia: Roppant finom teveszőr ecsettel festett dialógus.

Foucaultról és Gödelről.

Kurt Gödel, Michel Foucault, D. R. Hofstadter, M. C. Escher

Jókai Mór: A csigák regénye.

Regény, természetrajz vagy szatíra.

biológia, állattan, puhatestűek, csigák, kagylók, lábasfejűek

2008. december

Király Judit: Maurer Dóra munkásságának matematikai vonatkozásai.

matematika, szám, számlálás, megszámlálhatóság, mérés, mérték, arány, sorozat, struktúra, variabilitás, eltolás, sík, tér, projekció

Nádor Zsófia: Ornamentális paradoxonok.

M. C. Escher grafikái.

matematika, síkgeometria, paradoxonok, Escher

Tóth Béláné: A műszaki ábrázolás fejlődése.

matematika, koordinátageometria, projekció, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás

2009

2009. január

Hargittai Magdolna, Hargittai István: Képes szimmetria.

matematika, geometria, szimmetria, tükörszimmetria, kiralitás, forgási szimmetria, mértani testek, ismétléses szimmetria, csavarszimmetria, síkminták, kristályok, antiszimmetria, természet, képzőművészetek, természettudományok

2009. február

Szeleczki Gábor: „Adjatok anyagot, világot építek belőle!”.

Immanuel Kant és a csillagászat.

fizika, csillagászat, Naprendszer, Immanuel Kant, Pierre-Simon Laplace, Kant–Laplace elmélet

2009. március

Nádor Zsófia: Gödel tétele a kombinatorikus költészetben.

matematika, kombinatorika, kombinatorikus költészet, Kurt Gödel, Gödel-tétel, versírógép, Raimundus Lullus, Johann Heinrich Alsted, Enciklopédia, Quirinus Kuhlmann, Leibniz

Balogh Piroska: f(poesis).

Marsall László: Pókhálófüggvények.

matematika, csoportelmélet, halmazelmélet, etc.

2009. április

Marx József: Költészet a tudományban, tudomány a költészetben.

tudomány, művészet, Richard Dawkins, Alan Sokal, Jean Bricmont

2009. május

Werner Heisenberg: Goethe természetképe és a tudományos-technikai világ.

természet, természettudomány, technika, Johann Wolfgang Goethe, Werner Heisenberg

Szamuely Tamás: Heisenberg Goethéről.

természet, természettudomány, technika, Werner Heisenberg

Mandics György, M. Veress Zsuzsanna: Bolyai János jegyzeteiből.

A válogatás I. része.

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János

2009. június

René Descartes: Észérvek.

melyek Isten létezését és a léleknek a testtől való különbségét bizonyítják (geometriai módon elrendezve).

matematika, geometria, axióma, axiómarendszer, tételbizonyítás

„Elbűvöl, hogy Napóleon nem értette meg a gőzhajó feltalálásának jelentőségét…”.

Részletek Stendhal műveiből.

matematika, kémia, biológia, technika, Műszaki Főiskola

2009. július–augusztus

Oláh Anna: Bolyai János szakkifejezései gyökszavaink tükrében.

nyelvészet, szakszó, szakkifejezés, gyökszó

Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok.

Komédia.

fizika

A két arany.

Részlet Victor Hugo A nyomorultak című regényéből.

orvoslás, fogászat, fogpótlás, implantáció, Plenk József Jakab

2009. november

In memoriam Vekerdi László (1924–2009)

Vekerdi László: A „két kultúra” és a harmadik.

(Részlet)

matematika, nemeuklideszi geometria, párhuzamosok elmélete, Bolyai János

2009. december

Darvas György: Szimmetria a tudományban és a művészetben.

Tudomány a művészetben – Művészet a tudományban.

matematika, természettudomány, képzőművészet, szimmetria

Hajnóczi Gábor: A ’symmetria’ és a művészetelméleti terminológia kezdetei a reneszánszban.

Tudomány a művészetben – Művészet a tudományban.

szimmetria, reneszánsz, Leon Battista Alberti, Lorenzo Ghiberti, Della pittura, Commentarii

Tusa Erzsébet: Szimmetria a zenében.

Tudomány a művészetben – Művészet a tudományban.

matematika, szimmetria, zene, Lendvai Ernő

Darvas György: Disszimmetria.

Tudomány a művészetben – Művészet a tudományban.

szimmetria, disszimmetria

Kozák Csaba: …indul a görög aludni….

avagy Szimmetria kiállítás
Galéria IX · 2004. október 10.–november 12.

szimmetria, Galéria IX, Balkon

2010

2010. február

Valaczka András: Madách, DNS, fekete özvegy.

biológia, DNS, Richard Dawkins, Wilhelm Dilthey, Madách Imre

Komorjai László: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában.

matematika

2010. május

Nagy Csilla: „mérem a téli éjszakát”.

A tér és a táj poétikája a harmincas évek magyar lírájában.

matematika, Szabó Lőrinc, József Attila

In memoriam Tóth Imre (1921–2010)

A szubjektum és szabadsága · A matematika alapjairól.

Interjú Tóth Imrével.

matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Arisztotelész, matematika alapjai

2010. június

Dr. Karasszon Dénes: Wesselényi Miklós megvakulása.

orvoslás, tumor, Wesselényi Miklós, Korányi Frigyes

Prof. Dr. Miskolczy Dezső: Wesselényi Miklós megvakulása.

orvoslás, tumor, Wesselényi Miklós, Korányi Frigyes

Dr. Bíró Imre: Wesselényi Miklós szembajáról.

orvoslás, tumor, Wesselényi Miklós, Korányi Frigyes

Decimus Magnus Ausonius: A Mosel halai.

(Részlet)

biológia, állattan, limnológia, Mosel folyó, Bél Mátyás, Matej Bel

2010. július–augusztus

Csákány Béla: Móra matematikusai.

matematika, aritmetika, geometria, tanítás, Móra Ferenc, Katona Dines, Haar Alfréd, Gáspár Dezső

Móra Ferenc: Frédi.

matematikus, Haar Alfréd

2010. szeptember

Paolo Rossi: A filozófusok és a gépek.

(Részlet)

fizika, csillagászat

2010. október

Geológia a költészetben, költészet a geológiában.

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya összeállítása alapján, amelyet Dudich Endre és Hála József szerkesztett.

geológia, földtan, geodézia, földméréstan, paleontológia, őslénytan, földtörténet, Magyarhoni Földtani Társulat

Victor Hugo: A normann szigettenger geológiája.

Részletek A tenger munkásai-ból.

geológia, földtan, geodézia, földméréstan, földtörténet, La Manche csatorna, Normandia

2010. november

Teslár Ákos: Quirinus Kuhlmann versíró gépének rekonstrukciójáról.

matematika, kombinatorika

Csákány Béla: A törvények és József Attila.

matematika, Kurt Gödel

2011

2011. január

Iváncsics Bernát: Hullámnéző.

matematika, hullámjelenség

2011. március

Mikola Sándor: A történeti Kepler vonatkozással az Ember tragédiájára.

Elbeszélés egy alkotás előéletéről.

csillagászat, asztronómia, Johannes Kepler, Madách Imre

2011. április

Dr. Vértes László: Németh László a geriatriáról, decubitusról.

orvoslás, geriátria, dekubitusz, Németh László

Balogh Piroska: Sic itur ad astra.

(Részlet)

fizika, asztronómia, tanköltemény

Hangodi Ágnes: I. Péter könyvtára.

I. Péter, Nagy Péter, Oroszország, XVII. század, könyvészet, könyvtár

2011. május

Győrfi Zoltán: A Joyce feladvány.

Szépirodalmi segédlet az ikerparadoxon magyarázatához.

fizika, relativitáselmélet

In memoriam Dr. Pollák György.

A közelmúlt nagy matematikatanárai.

matematika, matematikus

2011. június

Lukácsy Sándor: Atomusok.

atomtan

Bíró Ferenc: Pálóczi Horváth Ádám, Csokonai és Newton.

fizika, csillagászat, asztronómia, Isaac Newton

Margócsy István: „a józan és a természeti tudományok doktora”.

Verseghy Ferenc és a tanító költészet műfaja.

tanköltemény

2011. július–augusztus

Szabados László: Reneszeánsz az utókor számára.

reneszánsz, matematika, fizika, csillagászat, kémia, orvoslás

Kovács László: A reneszánsz fizikája – betekintés és kitekintés.

fizikatörténet, kísérleti fizika, Accademia del Cimento, Benedetti, della Porta, Simon Stevin, Niccolò Tartaglia

Nemes Csaba: Az orvoslás és a test újjászületése a reneszánsz korában.

anatómia, humanisták, orvoslás, orvoslástörténet, orvosi botanika, szülészet

Barlai Katalin: Lapozgatás egy csillagászati Corvinában.

Corvina, kódex, Regiomontanus, reneszánsz

Szabó Péter Gábor: A reneszánsz matematika egyik legszebb eredménye.

matematika, algebra, geometria, harmadfokú egyenlet, matematikatörténet, Cardano, Luca Pacioli, Regiomontanus, Niccolò Tartaglia

Schiller Róbert: A kémia születése a kételkedés szelleméből.

kémia, Robert Boyle, Gassendi, Montaigne, atomelmélet, szkepszis

Hangodi Ágnes: Leibniz tervezete a tudomány és a műveltség eljuttatására Oroszországba.

kultúra, természettudományok, Oroszország, Nagy Péter, Leibniz

Somkuti Gabriella: Korszerű természettudományos irodalom Széchényi Ferenc és Teleki László könyvtárában.

könyvtár, könyvtártörténet, Széchényi Ferenc, Teleki László, Országos Széchényi Könyvtár

2011. szeptember

Arany János: Hatvani.

természettudományok, fizika, elektromosság, Hatvani István

Probáld Ferenc: A megismerés útjai: művészet és tudomány szerepe a földrajzi tájfogalom történetében.

földrajz, geográfia, tájfogalom, tájábrázolás

Lánczi Jenő: Ernst Mach: Erkenntnis und Irrtum.

matematika, fizika, filozófia, Ernst Mach

2011. október

Veres András: A tudomány fogalmának és szerepének változatai Karinthy prózájában.

technika, természettudományok, pszichológia, pszichiátria, pszichoanalízis

Szabó Katalin: A tudományos ismeretterjesztés lehetőségei a Fővárosi Lapok tárcarovatában a XIX. század második felében.

tudományos ismeretterjesztés, biológia, orvoslás

Ponori Thewrewk Aurél: Napóra a Bibliában?.

Biblia, napóra

2011. november

Ismeretterjesztő kaleidoszkóp.

Részletek Jules Verne műveiből.

matematika, fizika, technika

Palló Gábor: A tudomány és művészet találkozási pontján.

Békésy György

Szállási Árpád: Tömörkény István (1866–1917).

gyógyszerész

2011. december

pszí, kobzos55: Matematikusok, fizikusok, kémikusok és a zene.

matematikus, fizikus, kémikus, zene

Székely László: Mítosz és tudomány a modern kozmológiában.

fizika, kozmológia, mitológia

2012

2012. január

Tasnádi Kubacska András: Leonardo da Vinci földtani megfigyelései.

geológia, földtan, földtörténet

2012. február

Vörös Imre: Szőnyi Benjámin és a fiziko-teológia.

fizika, teológia

Huff Endre Béla: Az újkori színelmélet két paradigmája.

fizika, színelmélet, Newton, Goethe

Zsoldos Endre: Változócsillagok és irodalom.

csillagászat, változócsillag

Iváncsics Bernát: Time Philosophy.

matematika, geometria

2012. március

Hermann Helmholtz: Goethe természettudományi munkáiról.

fizika, színelmélet, biológia, növénytan, állattan

2012. április

Száraz György: Gyilkosok.

Dráma két részben.

orvoslás, szülészet, gyermekágyi láz, szepszis, Semmelweis Ignác

Zemplén Gábor: Megroppant szivárvány?.

fizika, színelmélet, Isaac Newton, Johann Wolfgang Goethe

Dr. Moesz Gusztáv: Kossuth Lajos és a botanika.

botanika

Bartha Lajos: Tudósportrék festője: Edvi Illés Ödön.

tudósportrék

2012. május

Marx György: Gyorsuló idő.

Recenzió helyett.

fizika, 20. század, József Attila

Erdély Dániel: Áthallások.

kutatás, fejlesztés, társadalom

2012. június

Pukánszkyné Kádár Jolán: Csokonai Doctorandusa.

orvoslás

2012. július–augusztus

Toró Tibor: A Tragédia eszmerendszerének tudományelméleti vonatkozásairól.

tudományfelfogás, Madách Imre

Czeizel Endre: Juhász Gyula kórtörténete a családfaelemzés alapján.

orvoslás, pszichiátria, depresszió, bipoláris zavar

Najmányi László: A végtelenig és tovább.

A matematika a kortárs művészetben.

matematika, kortárs művészet

Farkas Gábor Farkas: Hamlet csillaga.

fizika, csillagászat, William Shakespeare

2012. szeptember

Paár Tamás: Borges és a matematika szépségei.

matematika, halmazelmélet, Georg Cantor

Voigt Vilmos: Két szemiotikai gép a 18. századi Magyarországon.

szemiotika, 18. század, Kempelen Farkas

Bencze Mihály: Matematika és irodalom.

matematika

Békés Vera: A „konstruktív pesszimizmus” forrásvidéke.

A magyar tudományos műhelyek „utolsó polihisztorai” és „titkos klasszikusai” a 20. század első felében.

tudománytörténet

2012. október

Szilágyi Márta: Féreg.

biológia, féreg

Szoboszlai Kiss Katalin: Arthur Koestler Platón-értelmezéséről.

filozófia, fizika, kozmológia

Studiolum: Humanum est.

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Branislav Petronijević

2012. november

Palágyi Menyhért: A természettudomány dicsősége és romlása.

Madách Imre, tudós, természettudomány

Toró Tibor: József Attila transznegatívum-elmélete és az anyag–antianyag-szimmetria(sértés).

fizika, részecskefizika, töltésszimmetria, József Attila

Dienes Pál: Jel, szimbólum, kifejezés.

matematika, szemiotika

2012. december

Jeff Miller: Matematikusok postai bélyegeken.

matematika, matematikus

Patikai poézis.

gyógyszerész, gyógyszertár

Válogatás a ’pi-blog’-ból.

matematika, pi

Versek Fibonacci-számokból.

matematika, Fibonacci, Fibonacci-számok, fib

2013

2013. február

Tittel Pál.

A csillagász, akiről Vörösmarty Mihály verset írt.

Tittel Péter Pál, Vörösmarty Mihály, csillagászat, csillagvizsgáló, Gellért-hegy

Bobor Szabolcs: Bűvös hatos, avagy: mindenki ismer mindenkit?!.

Karinthy Frigyes, Milgram hat lépés, networks, six degrees of separation, szociális hálózatok

Studiolum: Szonett születik.

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Babits Mihály

Bujdosó Dezső: Műveltség vagy képzettség?.

ógörög, kultúra, műveltség

2013. március

Tanulhatnak Shakespeare-től az orvosok.

William Shakespeare, orvoslás, lélektan, pszichoszomatika

Székely Péter: Herczeg Ferenc időgépe, a SZIRIUSZ.

science-fiction, tudományos-fantasztikus

Böszörményi István: A vezérfonal.

Avagy hogy is készültek azok az izék.

matematika, térgeometria

Böszörményi István: Klein-palackok síklapokból.

matematika, topológia, Klein-palack

2013. április

Klinghammer István: Valójában miféle szerzet a térképész?.

Amit a literátus emberek a térképkészítésről mesélnek.

térképészet, térképész, kartográfus

Fükéné Walter Mária: Természet-történetek.

A narratívák szerepe a természettudományos megismerés folyamatában.

természettudomány, tanítás, módszertan

2013. május

Kőhegyi Gabriella: Tudomány, babona és misztikum Karinthy Frigyes prózájában.

természettudomány

2013. június

Gyöngyösi Mária, Kiss Anna, Fükéné Walter Mária: Kutya-kaland.

kémia

Nagy Zsófia: Jókai csillagai.

A 19. század csillagászati világképe a Fekete gyémántok alapján.

csillagászat, asztronómia, Univerzum, keletkezéselmélet

Fritjof Capra: A newtoni világ-gépezet.

A szerző The Turning Point című könyvének 2. fejezete.

fizika, mechanika, determinizmus, világkép, Descartes, Newton

2013. július–augusztus

Horváth Zsuzsanna: Utópiák, falanszterek.

Madách Imre, társadalom, utópia

Tarjányi Eszter: Madách Imre három orvosa.

Madách Imre, orvoslás, orvos, Madva Ferenc, Kovács Sebestény Endre, Péczely Ignác

2013. szeptember

Eötvös Loránd néhány fiatalkori verse.

Eötvös Loránd, fizikus

Boros László: Bélyegek és a fizika oktatása.

fizika, fizikus, filatélia

Alvári Csaba: Mikszáth és a telefon.

technika, telefon, Mikszáth Kálmán

2013. október

Székely Péter: Időfelfogás a reneszánsz művészetében.

fizika, csillagászat, asztronómia, természetszemlélet, felvilágosodás

Vörös Imre: Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban.

(Részletek)

fizika, csillagászat, asztronómia, természetszemlélet, felvilágosodás

2013. december

Ioannes Sambucus: Orvosképmások.

orvoslás, orvos, Johannes Sambucus, Zsámboky János, epigramma

Egyed Emese: Iskoladráma? Filozófia? Bolyai Farkas drámáiról.

matematikus, Bolyai Farkas

Gráf László: Fehérjeművészet.

biokémia, fehérje, fehérjedinamika, M. C. Escher, Friedensreich Hundertwasser, Straub F. Brunó

Erő Zoltán: Dóm és motetta.

Zene és építészet viszonyáról.

zene, építészet, arányelmélet, Vitruvius, Alberti, Guillaume Dufay, Le Corbusier, Iannis Xenakis, Marcos Novak, Steven Holl, Daniel Libeskind

2014

2014. január

Szabó Lőrinc: Lóci meg a számok.

matematika, szám, számolás, aritmetika

Kőszegi Lajos: Végjáték.

matematika, kombinatorika, sakk

Kepes György: Művészet és tudomány.

„A világ új képe a művészetben és a tudományban” című kötet „Művészet és tudomány” című fejezete.

matematika, fizika, építészet

2014. február

Saxon Szász János: A pont hatalma.

avagy a tér és az idő pontosítása

matematika, fizika, pont, tér, idő

Székely Péter: Időfelfogás a XIX. század első felében.

idő, mérés, óra, 19. század

2014. március

Az Univerzum festője

Dárdai Zsuzsa interjúja Saxon Szász Jánossal

matematika, geometria

Bartha Lajos: „A tudós macskája”.

tudós alakja, tudós ábrázolása

Büky Béla: Rejtett orvosi vonatkozások régi szavainkban.

orvoslás

Daniel Defoe: A londoni pestis.

(Részlet)

orvoslás, járvány, pestis, London

2014. április

Borbandi Bettina, Fükéné Walter Mária: Terpszikhoré nyomában.

A fizika és a táncművészet kapcsolatáról

fizika, mechanika

2014. május

Németh László: Apai dicsőség.

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János

Németh László: A két Bolyai.

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János

Kocsis István: Bolyai János estéje.

Monodráma

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János

Kocsis István: A Tér.

Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről, küzdelméről és szerelmeiről

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János

2014. június

Vekerdi László: A Bolyai-sors és a tudománytörténet-írás.

matematika, geometria, nemeuklideszi, Bolyai Farkas, Bolyai János

Bartha Lajos: Csillagászat a történelemtudományban.

csillagászat, asztronómia

2014. július–augusztus

Galántai Zoltán: Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek.

A földönkívüli élet kutatásának kultúrtörténete

tudománytörténet, ismeretelmélet, tudománytan, művelődéstörténet, földönkívüli élet, idegen civilizációk, Mars-kutatás, sci-fi

Szállási Árpád: Pestisjárvány – két híres regényben.

orvoslás, járvány, pestis, Daniel Defoe, Albert Camus

Daniel Defoe: A londoni pestis.

A ragály terjedése

orvoslás, járvány, pestis, London, 1664

Németh László: Galilei.

Dráma négy felvonásban

Ruzsa Z. Imre: Jani Pannonii carmina mathematica.

Egy elszigetelt mozzanat a magyar matematikatörténetben

matematika, számelmélet, Janus Pannonius, Jani Pannonii

És mint költő és matematikus gondolkodott helyesen

Részlet Edgar Allan Poe Az ellopott levél című elbeszélésből

alkalmazott matematika, logika, pszichológia

Edgar Allan Poe: Az aranybogár.

matematika, kriprográfia, titkosírás

2014. szeptember

Szállási Árpád: Puder Sándor (1899–1955), a pulmonológus orvosíró.

orvoslás, szépirodalom, Puder Sándor

Vermes Miklós: Egy rózsaablak geometriájából.

Pint-Cowen: Rose windows (London, 1979, Thames and Hudson Ltd.) alapján

matematika, geometria, katedrális, Chartres

Lewis Carroll: Hogyan vágott vissza a teknős Akhilleusznak?.

matematika, logika, következtetés

2014. október

Nemlineáris: Matekozzunk Natalie Portmannel.

matematika, Erdős Pál, Oscar-díj, Hollywood, Natalie Portman

Bognár János: Calotropis procera.

A szodomai alma

biológia, növénytan, calotropis procera

Csendes László: A térképkészítés eszközei régi térképeken.

geográfia, geodézia, térkép

2014. november

Bartha Lajos: A csillagok közt bolyongó juhász.

csillagászat, Mikszáth Kálmán

Bognár János: Zarathusztra fája.

biológia, növénytan, Cupressus sempervirens

T. A.: Keresd a nőt!.

A Buffon-féle tűprobléma

matematika, valószínűségszámítás, geometriai valószínűség

Laczik Bálint: A pörgettyű.

Jules Verne, fizika, mechanika, pörgettyűmozgás

2014. december

Kőszegi Lajos: ΑΜΦΙΩΝ.

Vázlat/labirintus egy gyökérmondathoz a romantika korából:
…Baukunst als einer erstarrten Musik…

építészet

Surányi Dezső: Lyra Florae.

A növények örök himnusza
(Részletek)

növénytan, botanika

Tillmann J. A.: A szárnyak emelkedésének megszervezése.

Laurie Anderson médiaművei

matematika, valószínűségszámítás, geometriai valószínűség

Pinuccio Sciola zenélő kövei

Aurelio Candido felvételei

2015

2015. január

Bognár János: Nagy titkok kicsiny virága: a skarlát pimpernel.

botanika, Anagallis arvensis, mezei tikszem, vörös pimpernel

Gesztesi Tamás: Széchenyi István közegészségügyi gondolatai.

Széchenyi István, közegészségügy, 19. század

2015. február

Bognár János: A peloria.

matematika, szimmetria, botanika, peloria

Hermann von Helmholtz: Goethe természettudományi sejtelmei.

fizika, optika, színelmélet, biológia, növénytan, állattan

Johann Wolfgang Goethe: Faust.

Békés Vera: A kutatóegyetem prototípusa: a XVIII. századi göttingeni egyetem.

felsőoktatás, egyetem, kutatás, Göttingen, 18. század

2015. március

B. D. T.: Atomoktól a kozmoszig: Csutak Magda közelítései a nullához.

matematika, nulla, zérus, fizika, atomi szerkezet

Hágen András: Friedrich Engels és a környezetvédelem dialektikája.

biológia, környezetvédelem

2015. április

Szállási Árpád: Ungvárnémeti Tóth László (1788–1820), egy különös medikusköltő Kazinczy köréből.

medikus, 19. század

Johann Wolfgang Goethe: Vonzások és választások.

kémia, reakció

Schultheisz Emil: Művészet és medicina.

orvoslás

2015. május

Kupás Péter: A matematikai élményekről és az esztétikumról.

matematika

Oláh-Gál Róbert: Matematika és irodalom.

Jákob és Lábán története.

matematika, valószínűségszámítás, paradoxon, Rényi Alfréd

Plutosz meggyógyítása

Részlet Arisztophanész Plutos című vígjátékából.

orvoslás, szembetegség

2015. június

Mikszáth Kálmán: Az égi mérnök.

csillagászat, csillagképek

Mikszáth Kálmán: A magyar ördög.

természettudomány, tudós, Hatvani István

Mikszáth Kálmán: Az ördöngős professzor.

természettudomány, tudós, Hatvani István

2015. július–augusztus

Szállási Árpád: Orvosok a magyar irodalomban Földi Jánostól napjainkig.

orvos

2015. szeptember

Linda Dalrymple Henderson: Marcel Duchamp’s The King and Queen Surrounded by Swift Nudes (1912) and the Invisible World of Electrons.

Essay

physics, electricity

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Elmélkedés a szabad akaratról.

Részlet a Feljegyzések az egérlyukból című regényből

matematika

2015. október

Angela Vierling-Claassen: Models of Surfaces and Abstract Art in the Early 20th Century.

mathematics, geometry, non-Euclidean, surfaces

Szörényi László: „Undorít már a hősköltemény”.

Jókai és a jövő századok regénye

biológia, tengeri csiga

2015. december

Lente Gábor: Mi lehetett Nessus vére?.

kémia

2016

2016. január

W. H. Auden: A mészkő dicsérete.

geológia, mészkő

Szállási Árpád: A Nyugat „gyógyszerésze”, Rippl-Rónai József (1861–1927).

gyógyszerész

2016. február

Fenyvesi Kristóf: Bűvös négyzetek az elbűvölő városban. Bridges Baltimore 2015.

matematika, Bridges konferencia

2016. március

Lente Gábor: Honnan nézte Poszeidón Trója ostromát?.

matematika, trigonometria

Gazda István: A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745–1869.

kémia, elemek, nevezéktan

Schultheisz Emil: Schiller mint orvos.

orvoslás

2016. április

Dr. Hajós Lajos: Zola és a természettudomány.

természettudomány

2016. május

Fazekas Mihály: A krumpli.

mezőgazdaság, növénytermesztés, burgonya

Doktor Faustus – zeneszerzés, matematika, irodalom

Ami hallható és ami nem

matematika

Demeter Katalin: A századelő két filozófusa Madách tragédiájának Kepler-alakjáról.

Madách Imre, Palágyi Menyhért, Mikola Sándor

2016. július

Bartha Lajos: Csillag-csodák: Vénusz a nappali égen.

csillagászat, Vénusz, Magyarország

Lente Gábor: Odüsszeusz a csillagok fényében.

csillagászat, kormeghatározás

Bálint Sándor: Az égitestek és természeti jelenségek szegedi hagyományvilága.

égitestek, természeti jelenségek, néprajz

2016. augusztus

Riedel Miklós: Kémiai kalandozás a képtárakban.

kémia

Lente Gábor: Szuperjég: világvége kémikus módra.

kémia, kristályszerkezet, autokatalitikus folyamat, ónpestis, Kurt Vonnegut

2016. szeptember

Babits Mihály: Gondolatok az ólomgömb alatt.

orvoslás, rák, rádiumkezelés

2016. október

Móra Ferenc: Az ősbacilus

biológia, bacilus

Reményik Sándor: Tatrangi Dávid apja

Válogatott versek

természet, tudomány, Arkhimédész

2016. november

Fükéné Walter Mária: Pedagógiai mozaik: részekből az egész

természettudomány

Lente Gábor: Túl a varázshegyen

orvoslás, TBC

2016. december

Rényi Alfréd: Dialógus a matematikáról

matematika, Rényi Alfréd, tudomány-népszerűsítés

Herman Ottó: Madártani elemek szépirodalmunk főbb forrásaiban

biológia, állattan, madarak

Zsoldos Endre: Szilíciumtörpék és az idegen tehén

Kulin György és a science fiction

fizika, csillagászat, science fiction, Kulin György

2017

2017. január

Werner Heisenberg: A szép jelentősége az egzakt természettudományban

természettudományok

Szabó Péter Gábor: A Bolyaiak a Nemzetiben

matematika, geometria, nemeuklideszi, Bolyai János, Bolyai Farkas

Szállási Árpád: Orvosok és a Nyugat első évfolyamai

orvos

2017. február

Dr. Láng István: A madárvilág Arany János költészetében

biológia, állattan, ornitológia

Lente Gábor: Ózon az irodalomban

Tévedések vígjátéka Shakespeare nélkül

kémia, ózon

Dr. Mozsonyi Sándor: Rippl-Rónai József nagy festőművészünk gyógyszerészi adatai

orvoslás, gyógyszerészet, Than Károly, Lengyel Béla

Szállási Árpád: Ady Endre (1877–1919) betegsége

orvoslás

2017. március

Dr. Laczik Bálint: A pörgettyű históriájához

fizika, mechanika, pörgettyű, giroszkóp, navigáció

Bartha Lajos: Merre szállnak a „magyar Darvak”?

csillagászat, Daru csillagkép

2017. április

Péter Rózsa: „Matematika és művészet – nem két ellentétes pólus”

matematika, tanítás

Schiller Róbert: Nesszosz vére

avagy mitológiai vegytan

kémia, kálium-permanganát, kénsav

Rényi Alfréd: Dialógus a matematika alkalmazásairól

matematika, tudománytörténet, tudományfilozófia

2017. május

Dörnyei Sándor: „Hippokrát fia”

Ungvárnémeti Tóth László útja az orvosi pálya felé

orvos

Kádár Zoltán: A biológiai-orvosi könyvillusztráció születése

biológia, növénytan, orvoslás, Constantinopolitanus

Klaudiosz Galénosz (129–199): A valóban jó orvos filozófus is egyben

orvoslás, orvos

2017. június

H. Arthur Klein: A XVI. századi technika Bruegel képein

fizika, mechanika, technika

Aposztolosz Doxiadisz: Petrosz bácsi és a Goldbach-sejtés

matematika, számelmélet, Goldbach-sejtés

Rényi Alfréd: Levelek a valószínűségről

matematika, valószínűségszámítás, Blaise Pascal

2017. július

Wacław Jaroniewski: A kígyó mint a gyógyszerészet és az orvoslás szimbóluma

orvoslás, gyógyszerészet, szimbólum

2017. szeptember

Muhel Gábor: A valóságértelmezés paradigmái a posztmodern korban

filozófia, episztemológia, világnézet, 21. század

Kosztolányi Dezső: A csillagász fia

fizika, csillagászat, csillagász

Józsa László: Leonardo da Vinci mozgás- és járásvizsgálatai

Leonardo da Vinci, fizika, mechanika, mozgás, biológia, biomechanika

Bartha Lajos: Herman Ottó csillagai

Herman Ottó, fizika, csillagászat, tudománytörténet, Hell Miksa, Vardø szigete, néprajz

2017. október

Dr. Harkányi István: Leonardo da Vinci a légzőrendszerről

biológia, anatómia, fiziológia, légzés, Leonardo da Vinci

2017. november

Göncz Zoltán: Leibniz: Dissertatio de arte combinatoria

A „Bach testamentuma” című kötet 1.4. fejezete

matematika, kombinatorika

Root-Bernstein: A tudományban rejlő művészet

A természettudományos nevelésnek arra kellene ösztönöznie a diákokat, hogy tárják föl saját belső, alkotó világukat

természettudomány, kutatás

Antal József: Interaktív tudományos-technikai ismeretterjesztés

Műszaki múzeumok és science centerek Európában

technikai ismeretterjesztés, műszaki múzeum, science museum, science center…

2018

2018. február

dr. Berta Gyula: Orvosfigurák az irodalomban

orvoslás, orvos

Kuna Ágnes: „Húzza össze a görcs!”, avagy a „Pickwick-szindróma szálljon rá!”

A régi és a modern betegségneveink jellegzetességei

orvoslás, terminológia, betegségnevek

Gazda István: Széchenyi betegségei naplója tükrében

orvoslás

Gazda István: Arany János betegségei

orvoslás

2018. március

Berényi Dénes: Művészet és tudomány kéz a kézben

természettudomány, fizika

Braun Tibor: A kémia szépsége – szabadtéri szobrokon

Atomok és molekulák a szobrász szemével

kémia, atom, molekula

Schiller Róbert: Az ikonfaragó kémikus

kémia

Antal József: Művészet a fizika peremén

Egy tárlat és ami („aki”) mögötte van

tudomány és művészet, tárlat, csillagok, univerzum, gyermekrajz, Tura, Hevesy György

2018. április

Schiller Róbert: Kémia és szobrászat

kémia, technika, öntészet, viaszveszejtés

Székely Péter: Időfelfogás a barokk művészetben

idő, mérés, barokk

2018. május

Bogdán István: A tűz és vas ura

technika, mesterség, kovács, kovácsolás

Gárdonyi Géza: A tudományok tudománya

oktatás, természettudomány, növénytan, állattan, ásványtan, múzeum

2018. június

Székely Péter: A zenében rejlő matematika

matematika, Püthagorasz

Szállási Árpád dr.: 100 éves a magyar művészeti anatómia oktatása

biológia, anatómia, ember

2018. július

Berényi Dénes: Képzőművészet, zene és tudomány

természettudomány

ferenck: Mesterséges intelligencia a színpadon

technológia, AI, MI, mesterséges intelligencia

Sebő Péter: Hűnek maradni az irodalomhoz, a gondolathoz és a világegyetemhez

Jorge Luis Borges

2018. szeptember

Schultheisz Emil: Caesar és a Julius-Claudius ház császárai az orvos-biológus szemével

orvoslás, ókor, Róma

2018. október

„A szám hallható”

Surányi László matematikus a zenéről és a számokról

matematika

Gazda István: Az akadémikus melegre vágyik

A főtitkár rímmentes napjai

Arany János, Tudományos Akadémia, technika, központi fűtés

2018. november

Vekerdi László: A kísérletező ember

Németh László természettudományi írásairól

Németh László, matematika, természettudomány

Jedlik Ányos: Jedlik Ányos feljegyzései az 1848/49-es eseményekről

fizika, fizikus, Jedlik Ányos

2018. december

Kis Domokos Dániel: Jégár

Egy fejezet Eötvös és a nyelvtudomány kapcsolatából

geológia, földtudományok, gleccser, jégár, Eötvös Loránd

Szállási Árpád: Bulgakov doktor világa

orvoslás, orvos, Bulgakov

Szállási Árpád: Janus Pannonius és betegségei

orvoslás, tüdőbaj, Janus Pannonius

Vekerdi László és Németh László levelezése a két Bolyai kérdésköréről

matematika, geometria, nemeuklideszi, Bolyai Farkas, Bolyai János

2019

2019. január

Vekerdi László Bolyai-színműve

matematika, geometria, nemeuklideszi, Bolyai Farkas, Bolyai János

Molnár Zoltán Gábor, Ritter Márta: Én, Alkméné

(Ajánló)

matematika

Tüdőbetegségek az irodalomban

orvoslás, tüdőbetegségek

Király Árpád, Kovács László: In memoriam Aniani Jedlik

Képző- és iparművészeti alkotások Jedlik Ányosról

Jedlik Ányos, fizika, fizikus

2019. február

Schiller Róbert: Vegytani musical

kémia, ammónia, Fritz Haber

Hannus István: A kémia és a „társművészetek”

kémia

Szállási Árpád: Egy medikus művészi metamorfózisa

orvoslás, orvos

2019. március

Szállási Árpád: Karinthy Frigyes és a medicina

orvoslás

2019. június

Schiller Róbert: Esti Kornél entrópiája

Beszélgetés Tóth Jánossal.

matematika, információelmélet, entrópia

Herczeg Tamás: A követek

avagy Holbein titka.

csillagászat, eszközök, napóra, éggömb, földgömb, kvadráns, torquetum, Nicholas Kratzer

2019. július

Mizser Attila: Vincent van Gogh csillagos éjei.

csillagászat

2019. augusztus

Helmut Lethen: A „kikristályosodott idő”.

Adaléktörténetek.

geológia, éghajlatváltozás, eljegesedés, jégkorszak

Dickens indusztriális revolúciója

Részletek az Ódon ritkaságok boltjából.

technika, ipari forradalom, környezetszennyezés, Anglia

Fükéné Walter Mária: Mintázatok.

Változatok természetre, művészetre.

kémia, fizika

Józsa László: Betegségábrázolások bizánci (egyházi) műalkotásokon.

orvoslás

2019. szeptember

Jedlik Ányos dékáni jelentése az 1848–49-es eseményekről az egyetemi tanácsnak.

Jedlik Ányos, fizikus, Pesti Királyi Tudományegyetem

Id. Korányi Frigyes báró naplójegyzeteiből.

orvos, 1848–49

Karasszon Dénes: Korányi Frigyesnek, a 104-ik honvéd zászlóalj főorvosának orvosi naplófeljegyzései.

orvos, orvoslás

Németh László: Levél egy negyedéveshez.

orvos, orvoslás

2019. december

Bálint Zsolt, Katona Gergely: Szerkezeti biológia és képzőművészet.

kémia, biokémia, struktúra

2020

2020. január

Horvai Ferenc: Petőfi káprázata

fizika, csillagászat, teljes napfogyatkozás, 1842

D. Gy.: Üzenetek dakszli nélkül

Csaba királyfi és Hephaisztosz is társalgott

logika, negáció, informatika, információ, információtovábbítás

Hinni a tudományban?

Beszélgetés Daniel Kehlmann német-osztrák íróval „A világ fölmérése” sikeréről

földrajz, geológia, meteorológia, növénytan, állattan, geometria, mágneses mező

2020. február

Vajna Gyöngyi: Marsall László két versének értelmezése

matematika, algebra, mátrixszámítás, analízis, Heine–Borel-tétel

Műszaki–tudományos kislexikon

telefonközpont, biokémia, biofizika, agyműtét

2020. március

Szügyi Gábor: Műterem spektrummal

fizika, fény, színtan

Zsoldos Júlia: Jókai Mór és a sci-fi

biológia, technika, repülés

2020. május

Németh László: A sors és a kivételes ember

kibernetika, orvoslás, visszacsatolás, feedback, circulus vitiosus

Jon Ogborn: Dialógus két régi tudományról

fizika, termodinamika, hő, energia, dialógus

Zajácz György: Fazekas Mihály, a csillagászat népszerűsítője

fizika, csillagászat, tudománynépszerűsítés, Fazekas Mihály

2020. június

Anatole France: Coignard abbé véleménye a tudományról

tudomány, matematika, geometria

Képes Gábor: Fantasztikus tudomány

sci-fi, tudomány

Scheiber Sándor: Ady Endre és Fejér Lipót

matematika, Fejér Lipót

2020. július

Vörös Attila: Előszó

(Bevezető gondolatok)

geológia, neptunizmus, plutonizmus, vulkanizmus, keletkezéselmélet

Békés Vera: Néhány filozófiai szempont a „neptunista-vulkanista” avagy „neptunista-plutonista” vita tudománytörténeti értelmezéséhez

geológia, neptunizmus, plutonizmus, vulkanizmus, keletkezéselmélet

Rózsa Péter: Geológia a paradigma előtt: a neptunista-vulkanista vita

geológia, neptunizmus, plutonizmus, vulkanizmus, keletkezéselmélet

Papp Gábor: A magyar ásványtani nyelvújítás főbb vonásai

geológia, földtudomány, ásványtan, nevezéktan, szaknyelv, nyelvújítás

Bartha Judit: Az ébredő Demiurgosz

Jókai Mór tudományos/fantasztikus geológiája

geológia, földtudomány, Jókai

2020. augusztus

Székely László: A kozmikus anyag örök körforgásának eszméje Kant kozmológiájában és a 19. századi csillagászatban – kitekintéssel Madách Imre „Az ember tragédiája” című művére

fizika, csillagászat, anyag, körforgás, Kant, Madách

2020. szeptember

Abonyi Iván: Szilárd Leó és H. G. Wells kapcsolata

A science-fiction jelentősége Szilárd Leó alkotásaiban

fizika, radioaktivitás, radioaktív bomlás, Frederick Soddy, Szilárd Leó, H. G. Wells

S. Sárdi Margit: A Mars a sci-fi irodalomban

fizika, csillagászat, űrkutatás, sci-fi

2020. november

Papp Gábor: Nyelvújítás kori ásványtani műszótáraink és szerzőjük, Kováts Mihály

kémia, ásványtan, szaknyelv, nevezéktan

2020. december

James F. O’Brien: Milyen vegyész volt Sherlock Holmes?

kémia, Sherlock Holmes

Szõkefalvi-Nagy Zoltán: A magyar kémiai szaknyelv kialakulása

kémia, szaknyelv, terminológia, nevezéktan

Avar Júlia: William Harvey, avagy egy orvos feltárja titkát

orvoslás, orvos, William Harvey, természettudományok

Németh László: Irgalom

Orvostörténeti részletek

orvos, orvoslás, orvoslástörténet, Korányi Sándor

2021

David Knight: A kémia és a metaforák

kémia, metafora

David Knight: A kémia képei

kémia, szerkezet, folyamat, ábrázolás

A műelemzés kémiája

fizika, kémia, Raman-mikroszkópia

Honnan származik az elemek neve?

kémia, elemek, nevezéktan

Tillmann J. A.: A mindenség médiuma
A zenéről és a természetes hangról ••••••••••

kozmológia, harmonia caelestis, szférák zenéje

Tillmann J. A.: A zene ‘mágiája’
Egy kényes kozmikus tárgy – a YELLO és a kozmológia szerint

kozmológia, YELLO együttes

Schiller Róbert: A béna nyelv
A természettudós poézisének természetéről

természettudomány, megismerés, tudás

Humphry Davy: Vigasz az utazásban
avagy egy filozófus végnapjai

természettudomány, természet, anyag, Humphry Davy

Fábri Péter: Darwin és a takácsmácsonya

biológia, természetes kiválasztódás, Charles Darwin

Felszeghi Sára: A betegség, mint poétikai eszköz a magyar irodalomban

orvoslástörténet, irodalomtörténet, kórkép, ihletforrás, poétikai eszköz, alkotás misztériuma, Szabó Lőrinc, Németh László, Jókai Mór, Ady Endre, Dsida Jenő

Keszei Ernő: Weöres Sándor kombinatorikai játékairól

matematika, kombinatorika, Weöres Sándor

2022

2022. 1. szám

A vas eredete
Részlet a Kalevalából

technika, vasgyártás, acélgyártás, középkor, Finnország, Kalevala

Bányászat és kohászat a művészetekben

technika, vasgyártás, acélgyártás

2022. 2. szám

Csehov a tudományról
Válogatás

természettudományok, biológia, orvoslás, Anton Csehov, pozitivizmus

dr. Székely Sándor: A tuberkulózis problémája Csehov műveiben

orvos, orvoslás, Csehov, tuberkulózis, tüdőbaj

2022. 3. szám

Laczik Bálint, Póka György: Tükrös anamorfózis

geometria, perspektíva, optika, anamorfózis

Dosztojevszkij és hőseinek epilepsziája
dr. Mogens Lund cikke nyomán, Literatur-Eildienst Roche

orvoslás, epilepszia, Dosztojevszkij

Magyar László András: Állatok és betegségnevek

orvoslás, betegségnevek, orvosi szaknyelv, nevezéktan

Poincaré ítélete
Részlet Pierre Piazza kötetéből

matematika, valószínűségszámítás, Henri Poincaré

2022. 4. szám

Dr. Kelemen Gábor: Mihail Bulgakov, a vidéki orvos

orvoslás, orvos, Bulgakov

Buzinkay Géza: Elias Lönnrot az orvos és a Kalevala alkotója

orvoslás, orvos, Elias Lönnrot, Kalevala

Dr. Antall József – Dr. Kapronczay Károly: Toldy Ferenc, az orvos

orvoslás, orvos, Toldy Ferenc, szaknyelv, nevezéktan

Dr. Hankiss János: A siker anatómiája
Axel Munthe 30 éve halott

orvoslás, orvos, Axel Munthe

2022. 5. szám

Orosz István: DÜRER – 550

anagramma, geometria, perspektíva, Albrecht Dürer

Orosz István: Meghívó az A22-be

matematika, geometria, Szilassi Lajos, Orosz István

Orosz István: Sejtések ürügyén

matematika, Dürer

2022. 6. szám

dr. Józsa László Száz éve halt meg Elias Lönnrot

orvos, Elias Lönnrot, Kalevala

dr. Szállási Árpád Maugham doktor szépirodalmi világképe

orvos, Somerset Maugham

Conan Doyle, az orvos és író
Megemlékezés születésnek 100. évfordulójáról

orvos, Conan Doyle

2023

2023. 1. szám

dr. Józsa László
Finn népi orvosi emlékek a Kalevalában

népi orvoslás, Kalevala


Diligenter frequentáltam / Iskoláim egykoron

tudomány, nyelv

dr. Tóth András
Rabelaesus medicus

orvos, orvoslás, Rabelais