Nyomhagyók

A »humán kultúrában is nyomot hagyó« reál alkotók művei

1997  · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

1998

1998. november

A Kazohinia kona geometriája.

matematika, geometria, körnégyszögesítés

1999

1999. június

„… és még valami.

biológia, béka, irodalom, Ovidius, Arisztophanész, Arany János, Kazinczy Ferenc

1999. április

A Fakutya vigyora.

biológia, látás, orvoslás

1999. március

Alan Lightman: Einstein álmai.

fizika, idő

1999. január

Luca Pacioli: De Divina Proportione.

Geometriai betűtervek.

matematika, geometria

2000

2000. június

Megkerülhetetlen matematika.

matematika, geometria, elhelyezési problémák

2000. április

Egy XVIII. századi botanikus költő.

biológia, botanika, Linné, tanköltemények

2001

2001. szeptember

François Rabelais: A pantagruelion magasztalása.

Részlet a Pantagruel-ből.

biológia, növénytan, orvoslás

„Vegyünk egy példát a mechanikából”.

Egy mechanikai metafora.

fizika, mechanika, lengő inga

2002

2002. március

Tudomány és technika bűvöletében.

Részlet Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényéből.

matematika, technika, logarléc

Torda István: Rácz Sámuel úr, akihez Csokonai ódát írt.

Százkilencvenöt éve halt meg a pest-budai egyetem orvosprofesszora.

orvoslás, Rácz Sámuel, magyar orvosi szaknyelv

2002. május

Csáth Géza: A sebész.

idő, orvoslás, sebészet

2002. szeptember

Schultheisz Emil: Pitavaltól Conan Doyle-ig.

orvoslás, Conan Doyle

2003

2003. november

Csányi Vilmos: A Halottember meséi.

biológia, orvoslás, anatómia, patológia

2003. január

Tudomány és technika bűvöletében II..

Részletek Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényéből.

matematika, fizika, biológia, orvoslás, technika

2004

2004. december

Szofja V. Kovalevszkaja gyermekkori emlékei Fj. M. Dosztojevszkijról.

matematika, Szofja Kovalevszkaja

2004. január

Tudomány és technika bűvöletében III..

Részletek Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényéből.

természettudományok, fizika, kémia, matematika

2005

2005. október

Trócsányi Zoltán: Szily Kálmán (1838–1924).

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

fizika, műegyetem, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, nyelvészet, magyar szaknyelv, Szily Kálmán

2005. május

Bartha Lajos: Egy matematikus megalapozta az összehasonlító nyelvészetet.

Sajnovics János emlékezete.

fizika, csillagászat, Sajnovics János, Hell Miksa

2006

2006. július–augusztus

Az igazság arcai. Beszélgetés Beney Zsuzsával.

orvoslás, tüdőgyógyászat, költészet

2006. június

M. Pogány Béla: Rabevel.

Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

technika, tervezés, gépészmérnök, automobil, matematika, Lucien Fabre

2007

2007. május

Edwin A. Abbott: Síkföld.

matematika, geometria, dimenzió, sík, háromdimenziós tér

2007. március

Gazda István: Az utópista Bolyai Farkas.

Bolyai Farkas, úrbér-rendezés, Erdély, XIX. század

2009

2009. július–augusztus

Maróti Lajos: Az utolsó utáni éjszaka.

Abszolút történelmietlen játék, két részben.

fizika, kozmogónia

2010

2010. szeptember

Eratoszthenész, a matematikus költő.

matematika, kockakettőzés, déloszi probléma, Eratoszthenész

2010. május

Kuczka Péter: Szathmári Sándor.

In memoriam Szathmáry Sándor (1897–1974).

Szathmári Sándor

2010. március

Szathmári Sándor: Püthagorasz.

matematika, geometria, Püthagorasz, Pitagorasz-tétel

2010. január

Szilárd Leó: Jelentés a Centrál pályaudvarról.

sci-fi

2011

2011. december

Szabó Katalin: A szépíró Apáthy István.

biológia, orvoslás, Apáthy István

2012

2012. március

Hangai B. Artúr: Versek.

2013

2013. október

Avicenna: Versek.

orvoslás, orvos, Ibn Szína, Avicenna, vers

2013. szeptember

Oláh-Gál Róbert: Kacsóh Pongrác, a fizikus.

matematika, matematikus, fizika, fizikus, Kacsóh Pongrác

2013. április

Bolyai Farkas: Marosszéki lakodalmi szertartások.

néprajz, népszokások, lakodalom, Marosszék

2013. január

Elfrieda Hiebert: Helmholtz zenei akusztikájának hatása a zongora pedálkezelésére és billentési technikáira.

fizika, akusztika, zongora

2015

2015. szeptember

Szállási Árpád: Orvos műfordítóink a XIX. század elejéig.

orvos

2015. március

V. Molnár László: 300 éve született a „krakéler” akadémikus.

Mihail Vasziljevics Lomonoszov, természettudomány

2015. január

Benkő András: Bolyaiak zeneelmélete.

A kötet első és második fejezete

zeneelmélet

2016

2016. február

Szállási Árpád

A nyelvtudós orvos, Földi János (1755–1801)

orvos

2016. szeptember

Csákány Béla: Valóságos csodák.

matematikus

2019

2019. július

Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus.

természet, tudomány

Király Péter: Egy hiteles aláírás története.

fizika, kozmikus sugárzás, nagyenergiájú fizika, Teller Ede

2019. november

Palocsai György: Egész esztendő által való gazdaság praktikálásának leírása.

biológia, mezőgazdaság, növénytermesztés, állattartás

David Jou: Két vers a tudományról.

fizika, fény, hullám, részecske, elektromosság, Thomas Young, James Clerk Maxwell, Albert Einstein

2019. december

„Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban”.

Teller Ede versei.

fizika, elmélet, tény, atomfizika

2021

Oxigén

kémia, flogiszton, oxigén, Joseph Priestley, Antoine Laurent Lavoisier, Carl Wilhelm Scheele

Szily Kálmán: A magyar természettudományi műnyelvrõl

természettudomány, kémia, szaknyelv, nevezéktan

Gombocz Zoltán: Szily Kálmán mint nyelvész

műnyelv, szaknyelv

dr. Perényi László: Friedrich Schiller, a katonaorvos

orvoslás, orvos, Friedrich Schiller